Inici Destacats Les obres de reparació de la xarxa d’aigua en l’Avinguda de la...

Les obres de reparació de la xarxa d’aigua en l’Avinguda de la Pau d’Ibi s’iniciaran a principis de març

168
0
COMPARTIR

Aquest matí s’ha signat l’acta de comprovació del replanteig de les obres del projecte “Reparació de la xarxa d’abastiment d’aigua en l’Avinguda de la Pau d’Ibi”.

Després de la signatura del Diputat de Cicle Hídric i Aigua, Francisco Sáez i l’alcalde d’iIbi, Rafael Serralta, la comitiva s’ha desplaçat al lloc on es realitzaran les obres per a veure la localització. Aquesta actuació es localitza a l’avinguda de la pau, una de les artèries més importants de la ciutat que conecta el centre directament amb la carretera de Castalla. Algunes de les vivendes tenen més de 50 anys i malgrat les actuacions puntuals que s’han realitzat, en l’actualitat la xarxa presenta deficiències en relació al disseny i materials, produint-se avaries que es tradueixen en cabal i pressió insuficients als edificis més alts.

El pressupost base de licitació de les obres és de 131.214,49 euros, IVA inclòs, que seran subvencionades íntegrament per la Diputació d’Alacant. L’inici de les obres està previst per a principis del mes de març i el termini d’execució de les mateixes és de dos mesos, sent el període de garantia d’un any, establert a partir de la recepció dels treballs.

Les obres s’ubicaran en el tram de vorera dreta situada entre el c / Tomàs Picó i el c / Castalla i el tram de vorera esquerra situada entre la Plaça de la Constitució i l’av. Joan Carles I. El traçat de les mateixes anirà per la vorera, a excepció dels encreuaments que aniran sota calçada, i es reposarà tota la xarxa amb tubs de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre nominal, sent els existents de fibrociment de diàmetres 50, 80 i 100 mm i de polietilè de 63mm de diàmetre.

També s’actuarà a les voreres, que es troben bastant deteriorades, així com les rajoles i les vorades, convertint un total de 335,60 m de vorera en voreres accessibles, amb ample lliure de pas de 120 cm. i es reposarà l’enllumenat públic, executant una nova canalització costat de la vorada.