Home Agricultura Alcoi ultima la sol·licitud per a convertir a Cotes Baixes en àrea...

Alcoi ultima la sol·licitud per a convertir a Cotes Baixes en àrea industrial avançada

665
0
SHARE

El Polígon Industrial Cotes Baixes, convertit en Entitat de Gestió i Modernització (EGM), gràcies a la iniciativa de FEDAC i la col·laboració de la Cámara de Comercio de Alcoy, està ultimant amb l’Ajuntament d’Alcoi el conveni de col·laboració, document imprescindible per a poder sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració d’àrea industrial avançada. Està previst que el conveni passe, per a la seua aprovació, pel ple municipal en els pròxims mesos i després també s’aprove per l’EGM Cotes Baixes, tots dos són requisits previs a la sol·licitud a la Generalitat
de la declaració d’àrea industrial avançada. Un altre dels requisits és la realització d’un diagnòstic previ que analitze el compliment dels requisits que indica la llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Un estudi realitzat per part de l’Ajuntament d’Alcoi que va detectar les necessitats que tenien els polígons alcoians, necessitats que s’han anat solucionant i millorant a través de les diferents obres realitzades als últims anys, tant amb fons propis com amb subvencions de l’IVACE i que han suposat una inversió global de més de 4.300.000 euros en les àrees industrials de la ciutat.
Aquesta iniciativa de demanar la declaració de Cotes Baixes com a àrea industrial avançada suposaria que el polígon alcoià fora una de les primeres àrees d’aquest tipus en la Comunitat Valenciana. Altres avantatges són la possibilitat d’ajudes públiques i bonificacions fiscals, millores en les infraestructures que poden arribar des de diferents administracions o una major
visibilitat d’aquestes zones per atraure noves empreses.
L’avantatge amb què partia Cotes Baixes respecte a altres àrees industrials alcoianes era que ja estava constituïda des dels anys 80 pel que serà el primer polígon de la ciutat en demanar la distinció com a àrea industrial avançada, no obstant això, la intenció tant de FEDAC, Cámara de Comercio de Alcoy com de l’Ajuntament és que aquesta primera declaració siga un exemple a seguir per la resta de polígons industrials, amb la intenció que totes les àrees industrials puguen comptar amb aquesta distinció, situant la ciutat com un referent industrial en la Comunitat Valenciana.
La llei autonòmica d’àrees industrials aprovada en juny de 2018 pretén millorar la gestió, dels polígons a través de figures jurídiques, i facilitar la modernització i la promoció de les àrees industrials. La intenció és que aquestes zones compten amb les infraestructures i serveis necessaris així com fomentar la implicació municipal i la col·laboració pública-privada. Les àrees industrials es classifiquen en aquesta nova llei atenent a les seues dotacions i als serveis que ofereixen en: bàsica, consolidada, avançada, enclavament tecnològic, reconeixement com a municipi industrial estratègic o municipi logístic estratègic.