Home Alcoià La Carrasca presenta 22 al·legacions a la gestió dels espais de la...

La Carrasca presenta 22 al·legacions a la gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 a l’interior alacantí

992
0
SHARE

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi ha presentat un plec amb 22 al·legacions al projecte de decret d’aprovació de les normes de gestió de diversos espais de la Xarxa Natura 2000 de les comarques d’interior del sud valencià.

En febrer d ‘enguany, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va sotmetre a exposició pública el Projecte de decret de declaració com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC) Llacuna de Salinas, Salero i Cabecicos de Villena, Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Arenal de Petrer i Serra de Salinas, i d’aprovació de la norma de gestió d’eixes ZEC i de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Serra de Salinas, Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Riu Montnegre i Cabeçó d’Or i la Grana.

Les normes de gestió de tots els espais de la Xarxa Europea d’espais protegits haurien d’haver-se aprovat abans d’agost de 2012 segons la normativa europea i estatal. No obstant això, quasi 10 anys després de la finalització d’eixe termini, la Conselleria encara està presentant les normes de molts espais i, el que és pitjor, unes normes que -com en este cas- són insuficients per a protegir adequadament els hàbitats i les espècies.

Tal com s’exposa en les al·legacions presentades per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, la norma presentada conté errors i mancances en la descripció dels hàbitats i espècies; la deficiència més significativa es troba en les fitxes descriptives de les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), que exclouen moltes de les espècies d’ocells que hi són presents i que en van motivar la declaració. La conseqüència directa d’esta mancança és que no es fa cap valoració de l’estat de conservació global de les espècies esmentades, ni dels seus territoris de cria o dominis vitals, cosa que impedeix establir mesures de conservació adequades i indicadors de seguiment.

Les al·legacions també subratllen que la la totalitat del sòl rural inclòs en l’àmbit dels espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 haurien de classificar-se com a sòl no urbanitzable amb la màxima categoria de protecció de la natura, tal com ho estableix la sentència de 13 de novembre de 2019 i d’altres sentències dictades recentment pel Tribunal Suprem.

Altre defecte de la norma de gestió proposada per la Conselleria és la inexistència de zones de connectivitat ecològica, previstes en la Llei valenciana 11/1994, d’espais naturals protegits. Els connectors i corredors ambientals són imprescindibles per a reduir l’aïllament dels hàbitats, per la qual cosa proposem 11 corredors, els quals ja estan definits per la Generalitat en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i formen part de la infraestructura verda; no integrar eixes directrius de l’Estratègia Territorial en la norma de gestió suposaria deixar perdre absurdament una oportunitat.

En el text d’al·legacions presentat també es fa incidència en la llista totalment insuficient d’actuacions incompatibles en estos espais naturals, que ni tan sols arriben a protegir com cal zones amb presència d’hàbitats prioritaris. Entre les actuacions que s’hauria de declarar incompatibles caldria incloure els projectes industrials d’energies renovables (parcs eòlics i grans parcs fotovoltaics), els tractaments silvícoles amb maquinària pesant, les pedreres, les granges de ramaderia intensiva, l’ampliació de l’abocador de Xixona, etc…

Així mateix, el grup ecologista proposa un conjunt de mesures de gestió activa relatives al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològiques, la protecció del sòl després dels incendis forestals, l’eliminació de línies elèctriques fora d’ús, el reforç de la plantilla d’agents mediambientals, etc…

Per últim, la documentació exposada reconeix la situació molt greu de les aigües subterrànies en l’àmbit d’esta norma, però tot i això no planteja cap actuació que estiga a l’altura de les dimensions del problema. La Carrasca-Ecologistes en Acció demana, per tant, que se li done a esta qüestió l’atenció que mereix i que s’adopte de manera urgent una moratòria en la concessió de noves extraccions, entre d’altres mesures.