Home Educació L’Ajuntament d’Ibi reprén les obres dels col·legis Felicitat Bernabeu, Pla i Beltrán...

L’Ajuntament d’Ibi reprén les obres dels col·legis Felicitat Bernabeu, Pla i Beltrán i Teixereta amb càrrec al Pla Edificant.

413
0
SHARE

El consistori portarà demà a ple aquesta la proposta d’acord per a aprovar l’expedient de contractació de les obres d’execució de reformes i adequació dels centres escolars d’Ibi i es prepara per a executar les obres de reparació, condicionament i millora en els CEIP Felicitat Bernabeu, CEIP Pla i Beltrán i CEIP Teixereta després d’acollir-se al Pla “Edificant” i acceptar la delegació per part de la Generalitat de l’exercici de les seues competències en matèria de “Construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament d’aquests centres públics docents d’Ibi”, aprovat pel Decret llei 5/2017, de 20 d’octubre.

Cal tindre en compte que durant diversos mesos s’han produït per part de la Conselleria diversos reajustaments. Després d’obtindre en el seu moment els informes de supervisió favorable per part de les assistència tècniques contractades i procedir a la licitació dels contractes d’obra perquè executen els treballs, al febrer es paralitzà aquesta licitació per una comunicació de reajustament de l’anualitat autoritzada, que finalment resultà ser un error i és desestimada des de la mateixa Conselleria d’Educació. No obstant això, l’estat d’alarma decretat el 14 de març, tornà a paralitzar els tràmits i el 6 d’abril l’Ajuntament va rebre la informació d’un nou reajustament d’anualitats del CEIP Mare Felicitat Bernabeu i del CEIP Pla i Beltran en el qual es passen 400.000 euros de cada centre i es preveuen de l’any 2020 a 2022, allargant d’aquesta manera la duració de les obres. El 17 d’abril es va rebre la informació d’un nou reajustament global aproximat del 50% sobre els pressupostos autoritzats dels tres col·legis per al 2020 que passarien a l’any 2022.

A data de hui, segons l’última resolució del 4 de maig, es resumeixen els imports màxims previstos per a les obres per col·legi i per anualitat entre els anys 2020 al 2022 de la següent manera: per al CEIP Felicitat Bernabeu, 4.008.624,52 €; per al CEIP Pla i Beltran, 3.569.084,14 € i per al CEIP Teixereta, 1.387.044,5 €, sent un total de 8.964.752,92 € els invertits per la Conselleria d’Educació per a aquests tres centres de la localitat.

Per a la realització de l’actuació en el CEIP Felicitat Bernabeu, la Generalitat finança a l’Ajuntament d’Ibi per import de 4.008.624,52 euros. Les millores en el centre consistiran en la construcció d’un pavelló cobert com a espai plurifuncional (pista, graderies, vestuaris i magatzem de material), pistes esportives, instal·lació d’un ascensor, adequació de la caldera de la calefacció, adequació de la zona infantil (ampliació de l’edifici, creació d’una marquesina i dotació d’algun joc infantil addicional), dotació de jocs i bancs per als patis, renovació i pintat dels murs, arranjament de la façana, electricitat, calefacció i accés a l’edifici principal.
Les millores en el CEIP Col·legi Pla i Beltrán consistiran en la construcció d’un pavelló cobert com a espai plurifuncional (pista, graderies, vestuaris i magatzem de material), pistes esportives, instal·lació d’un ascensor, adequació de la caldera de la calefacció, adequació de la zona infantil (ampliació de l’edifici i dotació d’algun joc infantil addicional), dotació de bancs al pati, canvi de finestres amb persianes, substitució de portes d’accés a l’exterior, pintat interior, renovació de la instal·lació elèctrica i millores en calefacció i altres.
Després de salvar els últims tràmits, el CEIP Teixereta disposarà d’un nou recinte d’educació infantil amb una completa reconstrucció, un nou arenero infantil amb arena de platja, fins i tot sistema de tancament amb lona impermeable ajustable i amb accés ran de la vorera, eliminant qualsevol barrera com a vorades, escalons, desnivells… i la creació de zones d’ombra per a millorar la utilització del pati exterior i la circulació interior mitjançant la col·locació de diversos tendals o pèrgoles; més instal·lacions per a jocs infantils i un accés alternatiu al menjador escolar. Quant al recinte d’educació primària, aquest centre tindrà una nova coberta completa sobre l’antic porxo, bancs en la zona central entre despatxos i el menjador (pati superior), noves instal·lacions de jocs infantils al pati superior i es completaran i milloraran les instal·lacions esportives amb unes canastres de minibasket i la pintura de les seues pistes. També comptarà amb zones d’ombra per a millorar la utilització dels patis exterior i la circulació entre ells mitjançant la col·locació de diversos tendals o pèrgoles. Revisió i renovació de la instal·lació elèctrica, de dades i comunicacions i millora del sistema de calefacció.