Inici Foia de Castalla L’Estació Biològica/Jardí Botànic Torretes triada per a albergar un “hotel d´insectes”, per...

L’Estació Biològica/Jardí Botànic Torretes triada per a albergar un “hotel d´insectes”, per la Granja San Francisco, per ser un lloc òptim per a la protecció de pol·linitzadors dins del seu programa

199
0
COMPARTIR

L’Estació Biològica/Jardí Botànic Torretes es designada Reserva Entomològica d’Espanya per l’Associació Espanyola d’Entomologia, a més a mes, La Granja San Francisco ha instal•lat un “hotel d´insectes” en l’Estació Biològica, ja que la considera lloc òptim per a la protecció de pol•linitzadors dins del seu programa
L’Associació espanyola d’Entomologia (AeE) ha designat per unanimitat a l’Estació Biològica/Jardí Botànic Torretes com a Reserva Entomològica dins del seu programa de xarxes entomològiques d’Espanya. La proposta va partir de l’institut d’investigació CIBIO (Centre Iberoamericà de la Biodiversitat) de la Universitat d’Alacant amb el suport de l’Ajuntament d’Ibi. Una vegada valorats els informes de viabilitat i la pertinència de la seua creació per la Junta Directiva de la AeE, la designació d’aquesta nova reserva va ser confirmada per l’Assemblea General de la AeE celebrada durant el XVIII Congrés Ibèric d’Entomologia que va tindre lloc a Madrid l’any passat.
Ser reserva entomològica suposa per a l’Ajuntament d’Ibi i l’institut CIBIO de la Universitat d’Alacant, i en particular per a l’equip tècnic de Torretes, “una especial satisfacció i responsabilitat, ja que posa de manifest l’extraordinària labor que es duu a terme per a la conservació de la biodiversitat mediterrània, i en particular en un grup d’animals tan amenaçats com són els insectes” ha manifestat el director del Museu de la Biodiversitat, el catedràtic de Zoologia de la UA, Eduardo Galante.
Les Reserves Entomològiques creades i impulsades per la AeE, tenen com a objectiu principal l’aconseguir un major grau de protecció d’àrees amb especial riquesa entomològica o bé que alberguen espècies singulars o amenaçades. A través d’aquestes figures es busca impulsar i donar suport a programes d’investigació, formació i difusió cap a la societat que posen de manifest l’important paper que els insectes tenen en els ecosistemes i en la nostra vida quotidiana.
A aquesta designació, s’ha unit en l’última setmana un altre important reconeixement per a l’Estació Biològica/Jardí Botànic de Torretes d’Ibi, ja que aquest espai ha sigut seleccionat, juntament amb altres quatre llocs de la península ibèrica, per la marca “Granja San Francisco” com a lloc d’especial interés per a la conservació d’insectes pol•linitzadors, per la qual cosa aquesta empresa ha procedit a la instal•lació de refugis per a aquests insectes a través del seu programa “Hotels de Bestioles”. Amb aquesta iniciativa, la Granja San Francisco busca divulgar la importància que les abelles silvestres tenen en la pol•linització de la flora silvestre i en els nostres cultius, si bé la major part de les vegades passen inadvertides per a gran part de la nostra societat. Aquestes abelles fan nius en galeries de diferents diàmetres i profunditats pel que els “hotels de bestioles” busquen proporcionar-los aquests hàbitats.
És aquest un reconeixement més a la labor desenvolupada en Torretes per l’institut CIBIO de la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Ibi, reconeixent l’especial esforç que es fa en aquest municipi per a desenvolupar programes de conservació del medi natural, eliminant al màxim l’ús de plaguicides i duent a terme activitats de divulgació dels valors de la biodiversitat i sobre la necessitat de conservació del medi ambient.