Home Alcoià Transició Ecològica resol la Declaració d’Impacte Ambiental de les noves cel·les d’abocador...

Transició Ecològica resol la Declaració d’Impacte Ambiental de les noves cel·les d’abocador de l’àrea de gestió A2 de la Comunitat Valenciana

647
0
SHARE

La Conselleria de Transició Ecològica ha emès la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de les noves cel·les d’abocador de rebutjos de residus domèstics i municipals de la zona A2, les instal·lacions actuals de les quals es troben al municipi de Xixona.

La DIA, prèvia a l’autorització definitiva, implica un avanç per a la convocatòria del concurs públic obert del nou projecte de gestió de valorització i eliminació de residus domèstics d’aquesta zona per als propers 20 anys.

La declaració favorable compta amb l’aval de l’Institut Geològic i Miner, màxim òrgan hidrogeològic de l’Estat, segons les previsions del nou Reial decret 646/2020, del 7 de juliol, d’eliminació de residus mitjançant dipòsit a l’abocador.

El concurs públic obert, suposarà l’expropiació de les instal·lacions actuals, propietat del grup PreZero, després de la privatització de l’empresa mixta participada per la Generalitat Valenciana abans del 2015. L’expropiació es fa necessària per obrir el concurs a totes les empreses licitadores, a compliment de la normativa de contractes de les administracions públiques.

La nova explotació de l’abocador pretén modernitzar les instal·lacions i els processos de recollida de residus en origen, cap als objectius progressius de “rebuig zero”, en la gestió de residus municipals. En aquest sentit, la instal·lació veurà limitades any a any les tones anuals d’entrada, segons marquen les noves normatives estatal i autonòmica en matèria de gestió de residus i implica donar solució a la problemàtica de l’àrea A2 per als propers 20 anys.

Així, es planteja per a les noves instal·lacions l’aprofitament energètic del biometà produït, en línia amb les directrius del nou Pla estatal de lluita contra el canvi climàtic.

Les millores realitzades en els darrers anys, tant a les recollides separades en origen com dels tractaments en planta final, han d’acompanyar-se d’estratègies que asseguren la gestió dels residus domèstics de les diferents zones per als propers 20 anys. Aquest és el cas del Consorci de residus A2 amb aquesta nova autorització i nou concurs públic obert.

Així mateix, la injecció prevista de fons de reconstrucció, especialment pel que fa a les noves recollides separades i tractament de bioresidus, recomana donar un nou impuls a la planificació zonal ia les instal·lacions de gestió.

La consellera Mireia Mollà ha manifestat que “hem de garantir una continuïtat adequada en la gestió de residus municipals, a través del mix d’instal·lacions de gestió segures i necessàries, recolzades en els informes tècnics i vinculants”.

Fa poques setmanes, el Consorci de Residus A2 ha licitat de manera oberta l’explotació de la nova xarxa informatitzada d’ecoparcs. Aquesta licitació permetrà aplicar descomptes econòmics directes a la ciutadania per les aportacions separatives als ecoparcs. Sistema al qual ja tenen accés més de 2,8 milions d’habitants censats a la Comunitat Valenciana el 2022, i que està incrementant, any rere any, els índexs de recollida separada en origen.