Home Alcoi Alcoi finançarà de nou l’adquisició de vehicles sostenibles per a fomentar les...

Alcoi finançarà de nou l’adquisició de vehicles sostenibles per a fomentar les zero emissions a l’atmosfera

418
0
SHARE

Ofereix ajudes per a l’adquisició de vehicles d’emissió zero per al repartiment a domicili i per a l’adquisició de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) ha publicat ja les bases de les dues línies d’ajuda que ha llançat l’Ajuntament d’Alcoi en la seua aposta per la mobilitat sostenible de la ciutat. En concret hi ha una per a l’adquisició de vehicles d’emissió zero i una altra per a l’adquisició de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal. L’any passat el consistori ja va llançar una línia d’ajudes en aquest sentit.

Vehicles zero emissions

Pel que respecta a la línia de vehicles d’emissió zero, podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes, els establiments d’hostaleria o alimentació que fan repartiment a domicili, així com les persones físiques o jurídiques que es dediquen a això, en concret hauran d’acreditar estar en possessió d’algun dels següents epígrafs d’IAE radicats en el municipi d’Alcoi, 671.4, 671.5, 673.2, 677.9 i 663.9.

La quantitat global màxima destinada a aquesta convocatòria és de 20.000 euros. L’import de les subvencions és de 1.000 euros per vehicle adquirit i seran subvencionables fins a dos vehicles per sol·licitant. La concessió d’ajudes anirà en funció de l’ordre d’entrada. Si l’import inicial indicat no és suficient per a atendre totes les sol·licituds que complisquen els requisits exigits en la convocatòria, les que es troben en aqueixa situació quedaran a l’espera de la corresponent modificació de crèdit amb vista a poder autoritzar-les. El termini per a la sol·licitud finalitza el 14 de juliol.

Bicicletes elèctriques i VMP

En el cas de l’adquisició de bicicletes elèctriques, els elements necessaris per a l’electrificació de les mateixes i vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics, el consistori repeteix aquestes ajudes. Estan dirigides a persones majors d’edat, que visquen a Alcoi amb almenys un any d’antiguitat de residència en el moment de publicació de l’anunci. L’import de les subvencions a atorgar s’elevarà segons el cas a les següents quanties:

  1. a) Adquisició de bicicletes elèctriques: 40% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 250 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 1.800 euros, IVA inclòs.
  2. b) Kits d’electrificació: 20% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 100 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.
  3. c) VMP elèctrics: 30% de l’import d’adquisició fins a un màxim de 150 euros. L’import màxim d’adquisició serà de 600 euros, IVA inclòs.

El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, sent l’únic criteri d’atorgament el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible, 20.000 euros. No podran ser beneficiaris de la subvenció aquells als quals els haguera sigut concedida en convocatòries anteriors. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 29 d’octubre de 2021.

“Ací tenim una mostra més de la intenció del Govern Municipal per a afavorir la mobilitat sostenible. D’una banda amb les ajudes a bicicletes elèctriques i VMP i per un altre per al servei de repartiment a domicili. Recordem que en la zona per als vianants es pot accedir amb aquesta mena de vehicles les 24 hores, donant prioritat al vianant i respectant les velocitats màximes permeses. La nostra intenció és que és reduïsquen les emissions contaminants”, ha explicat el Regidor de Mobilitat Sostenible, Jordi Martínez.