Home Alcoi Alcoi habilita 20.000€ per a sufragar obres d’accessibilitat en locals comercials ubicats...

Alcoi habilita 20.000€ per a sufragar obres d’accessibilitat en locals comercials ubicats en plantes baixes

249
0
SHARE
Locals comercials al carrer Mossén Torregrossa de la ciutat d'Alcoi.

Les ajudes cobriran fins al 100% de les intervencions, fins a un màxim de 2.000 euros. Les obres realitzades o elements introduïts hauran d’estar en zones d’ús públic i ajustar-se a les normatives i ordenances vigents.

L’Ajuntament d’Alcoi ha publicat les bases de la convocatòria d’ajudes per a sufragar obres o equipaments d’accessibilitat en locals comercials del terme municipal d’Alcoi durant 2022. Es tracta d’un programa que el consistori posa en marxa amb una partida inicial de 20.000 euros.

Les ajudes -que tenen la forma de subvenció a fons perdut- es concediran en règim de concurrència competitiva i sempre que les actuacions finançades s’ajusten a la normativa d’accessibilitat estatal i autonòmica en vigor i a les ordenances municipals i normatives aplicables. A més, les obres o els elements accessibles hauran de comprendre espais d’ús per al públic en general.

Les ajudes són per a comerços situats en planta baixa que compten amb la corresponent llicència d’activitat i podran optar els seus propietaris, arrendataris o inquilins -amb autorització escrita del propietari-. També podran accedir comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, que hauran de nomenar una persona representant apoderada.

Què sufraga l’ajuda?

Les ajudes poden arribar fins al 100% del pressupost subvencionable, que comprén el preu total de l’obra justificada i els honoraris, amb un límit de 2.000 euros per sol·licitud. La concessió d’ajudes s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible i seguint l’ordre de lliurament de sol·licituds i documentació.

Segons ha subratllat el Regidor d’Indústria i Activitats, Jordi Segura, “l’Ajuntament d’Alcoi està compromés amb aconseguir els majors graus d’accessibilitat i amb impulsar les activitats econòmiques en el nostre terme municipal. Per això, l’objectiu d’aquestes ajudes no és només potenciar el comerç, sinó facilitar la vida i garantir l’autonomia de les persones amb diversitat funcional”.

El termini de presentació finalitza a les 23.59 hores del pròxim 7 de novembre i el lliurament pot realitzar-se de manera física en les oficines de registre de l’Ajuntament d’Alcoi o bé, a través de la seu electrònica.