Home Alcoi Alcoi licita la reforma de la Casa Consistorial i del seu edifici...

Alcoi licita la reforma de la Casa Consistorial i del seu edifici administratiu per a millorar la seua eficiència energètica

0
SHARE
Façana plaça de dins

L’Ajuntament d’Alcoi ha licitat les obres de rehabilitació de la Casa Consistorial i del seu edifici administratiu per a aconseguir una millora de l’eficiència energètica. Aquesta actuació, que compta amb un pressupost base de licitació de 282.041,06 euros, s’inclou en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Alcoidemà), cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020. El percentatge de finançament d’aquesta línia és del 50%, mentre que la resta es finançarà amb mitjans propis.

La regidora d’Urbanisme, Vanessa Moltó, destaca que “aquest projecte és clau no solament per a mantindre un element patrimonial tan destacat com la casa consistorial, sinó a més per a millorar el confort climàtic i reduir el consum energètic, avançant cap a unes instal·lacions més eficients i sostenibles”.

S’actuarà en dos grans blocs. D’una banda, es busca aconseguir una millora de l’eficiència energètica mitjançant la renovació de la fusteria exterior de les façanes de l’edifici administratiu que donen al carrer Sant Llorenç, Pasatge de Sant Llorenç i Plaça de Dins, així com de la fusteria existent en els dos patis interiors. Aquesta intervenció suposa actuar en quasi un 70% del total de superfícies de façana dels edificis i contempla la millora de les prestacions tèrmiques tant de les fusteries com dels vidres.

Se substituirà la fusteria de façana que actualment és de diferents materials (de fusta, alumini i ferro) per una altra més eficient, amb la mateixa partició i utilitzant un color marró fosc que harmonitza amb la resta de fusteries de l’edifici sobre les quals no s’intervé. En particular, s’empraran fusteries amb frontissa en PVC de fulla oculta de manera que, mantenint unes prestacions elevades en eficiència energètica, presenten una proporció de marc sobre el buit el més reduïda possible.

També s’intervindrà sobre les baranes de les finestres situades entre l’entreplanta i la planta quarta de l’edifici administratiu que actualment no compleixen l’altura mínima establida en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. Se substituiran aquestes baranes per altres de ferro forjat amb el mateix disseny i materials que la resta de baranes de l’edifici però complint amb l’altura mínima establida en aquest document.

Dins d’aquesta intervenció, també s’actuarà modificant un gran buit que il·lumina l’escala de l’edifici administratiu. La intervenció consistirà a recuperar els buits originals que disposava l’edifici de manera que es millore l’eficiència energètica del mateix i es recupere l’escala i composició de la façana original.

En un segon bloc d’actuacions, l’objectiu és la millora de la impermeabilització de la coberta de l’edifici en dues zones puntuals en les quals actualment existeixen filtracions. S’actuarà sobre una xicoteta coberta plana situada sobre la zona on se situa l’ascensor de la casa consistorial, que presenta unes patologies de filtracions d’aigua de pluja a causa de problemes en les trobades amb la impermeabilització.

També s’actuarà en la baixant situada a la cantonada de l’edifici entre el carrer Sant Llorenç i la Plaça d’Espanya que presenta filtracions i diverses taques d’humitat, possiblement a causa d’una falta de manteniment d’aquesta. A més s’aprofitarà per a substituir la fusteria metàl·lica exterior de la torreta, a causa del mal estat de conservació en el qual es troba.

Pel que respecta a la millora de la impermeabilització de la coberta plana, l’actuació no consisteix en una demolició i substitució a l’ús, sinó que els treballs es duran a terme mantenint l’element estructural i el sistema constructiu existent i sense alterar l’actual configuració d’aquesta.