Home Alcoi Alcoi rep prop de 94.000 euros per a oferir habitatge a persones...

Alcoi rep prop de 94.000 euros per a oferir habitatge a persones en situació de vulnerabilitat social

686
0
SHARE

El 30% del total de la subvenció concedida es destinarà a oferir un allotjament o solució residencial immediata a les persones beneficiàries i fins al 70% per a ajudar amb el lloguer o el preu d’ocupació de l’immoble.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi una subvenció de 93.597,28 euros destinada a facilitar una solució residencial immediata o a ajudar amb el lloguer a les persones víctimes de violència de gènere, a aquelles que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres en situació d’especial vulnerabilitat.

Les ajudes formen part del programa a desenvolupar per les entitats locals dins del Pla Estatal 2018-2021, i la resolució ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del passat 6 d’agost.

En les bases de la concessió s’estableix que el consistori haurà de destinar el 30% de l’import total de l’ajuda concedida a la posada a la disposició d’un allotjament o solució residencial immediata a persones que es troben en les situacions d’especial vulnerabilitat anteriorment esmentades.

D’altra banda, fins al 70% de l’import total de la subvenció concedida serà destinada a la concessió d’ajudes directes per al pagament del lloguer d’un habitatge adequat o del preu d’ocupació de l’immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.

La Regidora d’Habitatge, María Baca ha mostrat la seua “satisfacció per la concessió d’aquesta subvenció, que ve a complementar el treball realitzat per l’Ajuntament d’Alcoi per a garantir l’accés a un habitatge digne a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat”.

L’Ajuntament, com a gestor d’aquestes ajudes, determinarà prèviament els criteris de selecció, l’adjudicació de l’ajuda i la seua quantia segons els informes que emeten els serveis socials, així com els terminis i mètodes de pagament de la subvenció. També correspondrà al consistori la possibilitat d’efectuar pagaments i abonaments a compte i de fixar els terminis i la forma de justificació per part de la persones beneficiàries.

La resolució estableix que la condició de persona especialment vulnerable la determinarà la valoració emesa per Serveis Socials, que atendrà les circumstàncies personals de cada persona. En aquest sentit, es tindrà en compte si la persona sol·licitant té problemes de salut mental o diversitat funcional, si es tracta de persones joves extutelades per la Generalitat o d’avançada edat, si són persones exrecluses, sol·licitants d’asil o persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa i altres situacions similars.

Les ajudes es repartiran en règim de concessió directa i la quantia serà determinada per l’Ajuntament, depenent de les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l’informe emés pels Serveis Socials.