Home Alcoi Alcoi reprén la instal·lació del contenidor de matèria orgànica a la ciutat...

Alcoi reprén la instal·lació del contenidor de matèria orgànica a la ciutat després del confinament

1313
0
SHARE

La campanya d’implantació del cinqué contenidor, el de brossa orgànica, s’ha représ després de l’obligada aturada a causa de la pandèmia de la Covid19. Aquesta campanya s’ha représ l’1 de juliol i durarà fins setembre. Els usuaris que vulguen prendre part en aquesta iniciativa hauran d’apuntar-se manera voluntària. Mitjançant cita prèvia, se’ls explicaran quins materials entren en aquest contenidor, a més a més de donar-los dos paquets de borses compostables, un contenidor xicotet de plàstic i la clau per poder accedir al contenidor marró. També se’ls indicarà on tenen els contenidors més pròxims. Addicionalment, si es desitja optar a una possible bonificació simbòlica futura sobre la taxa de brossa, s’haurà d’aportar fotocòpia del DNI de la persona titular del rebut, així com d’un rebut anterior. Aquest tràmit és opcional i no és necessari realitzar-lo per a participar en la campanya; no obstant això, sí que és necessari per a optar a la possible bonificació simbòlica sobre la taxa.

El tractament de la brossa orgànica a la ciutat d’Alcoi es treballarà amb dues línies principals. Per una part hi haurà 43 contenidors al carrer distribuïts estratègicament per tota la ciutat, on els usuaris -de manera voluntària i amb clau- podran deixar totes les seues restes de menjar, poda i jardineria.

L’altra línia de treball, són tota una sèrie de grans productors que s’han apuntat i als quals se’ls arreplegarà l’orgànica porta a porta. Es tracta d’alguns bars, restaurants, col·legis, instituts, mercats, hospitals, residències de majors i altres.

“La implantació de l’orgànica a les ciutats és obligat fer-hla amb el nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana durant aquest 2020. Es tracta d’un procés que s’ha de fer molt bé per poder fer compost pur, i que no admet cap residu contaminat amb altres materials i poder aconseguir un reciclatge de la matèria orgànica de qualitat”, ha indicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

“Estem fent la implantació d’un servei molt important, però no anem a fer-lo amb preses i de qualsevol manera. Anem pas a pas perquè la implantació resulte de la millor manera possible. Vam haver de parar perquè aquestes reunions cal fer-les de forma presencial ja que no es tracta només de donar informació, també lliurem material”.

La matèria orgànica recollida es trasllada a la planta de tractament on es fa un compostatge industrial, que després s’aprofita com a compost. Silvestre ha destacat que “amb el reciclatge de l’orgànica es contribueix a la reducció de la fracció de resta -la del contenidor gris- i per tant dels residus que són enterrats en els abocadors, i així estem allargant la vida útil d’aquests abocadors, a la vegada que estem contribuint al reciclatge i a la recirculació d’aquesta matèria”.

Per altra banda, des Medi Ambient també s’està estudiant poder aconseguir tota una sèrie de xicotets compostadors per a poder fer un compostatge domèstic i també poder instal·lar algun compostador comunitari en algun dels horts socials de l’ajuntament. Des de l’ajuntament s’ha sol·licitat de la mà del Consorci de Residus a una sèrie d’ajudes del Ministeri i de Diputació d’Alacant per poder finançar aquests compostadors i campanyes de publicitat relacionades.