Home Alcoi Aprovat el concurs d’idees per a crear la ‘Via Parc’, un dels...

Aprovat el concurs d’idees per a crear la ‘Via Parc’, un dels eixos de la mobilitat futura per a Alcoi

689
0
SHARE

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat l’expedient de contractació per a adjudicar, per concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la contractació de la redacció del projecte i a la direcció facultativa de les obres d’urbanització de ‘Via Parc’.

La ‘Via Parc’ es considera de gran transcendència urbanística per a la ciutat com a eix vertebrador que uneix l’accés Nord amb la carretera de Banyeres amb una longitud total de 1.901 metres i una superfície total de 66.937 m², i al mateix temps, com a element generador de les connexions transversals entre els barris situats a banda i banda del traçat i la Serra de Mariola. Es desenvolupa, pràcticament en la seua totalitat, en l’àmbit de l’antiga esplanada del ferrocarril Alcoi–Alacant, dins del nucli urbà.

La Regidora d’Urbanisme, Lorena Zamorano, ha destacat que “la creació d’un itinerari verd, sostenible i integrador pretén donar resposta a nous reptes, com la millora del medi ambient, la cerca de la igualtat social i la incorporació de criteris de salut al disseny de la ciutat. L’objectiu és aconseguir que la intervenció no sols resolga els problemes de mobilitat urbana, si no que servisca perquè la ciutat siga més humana, més sostenible i saludable, posant el focus en l’espai públic i incorporant criteris de disseny urbà basats en la sostenibilitat, la naturalesa, la salut, l’energia, la perspectiva de gènere, la igualtat, la cohesió social i l’aprofitament de les noves tecnologies”.

Pel que respecta a l’expedient de contractació per a adjudicar per concurs de projectes amb jurat la redacció de projecte i la direcció de les obres d’urbanització de la futura ‘Via Parc’ s’estableixen un premi de 6.050 euros i dos accèssits, un de 3.630 € i uns altres de 2.420€. El pressupost base de licitació (IVA inclòs) té un import de 291.024 euros.

Es publicarà en la plataforma de contractació del sector públic, a la qual s’accedeix des de la web de l’Ajuntament mitjançant el perfil del contractant. https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3LDoIwFAW_hQ8w97a87LIqIEbUilbohhA0WmJ9xajh60XjVj27k0xmQEFOfOazLqOUQgbqUN70trzq46HcQw5K-QWXgeAxszGazwKkvbnvOeG0vQjSlA9tdLNZwwIydIq07p6SKr2IuhEkqQNybYSNFSMyFAFPxDna3a1XR3lfvUhh1SJ5i-CXcfxvUG_EtfuOHMmZl8YRYjwMB-MlcTGi3gf4kZgMj2YDRulOnmHtcMt6Arhdr_M!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/469905209866/-/

El termini màxim estimat per l’Ajuntament d’Alcoi per a la redacció del projecte d’execució de la urbanització i dels estudis i projectes complementaris serà de sis mesos, comptats des de la signatura de contracte.