Home Alcoià Caixa Ontinyent publica la seua memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022

Caixa Ontinyent publica la seua memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022

402
0
SHARE

Caixa Ontinyent ha publicat aquest matí la Memòria de sostenibilitat i responsabilitat social corresponent a l’exercici 2022.

La Memòria, disponible al web corporatiu de l’Entitat, recull informació àmplia i detallada sobre el model d’empresa, les relacions amb els grups d’interès, l’actuació amb relació a la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i la obra social i reversió de beneficis a la societat.

Segons el president de l’entitat, José Pla:  “Caixa Ontinyent és, per la seua essència i des de la seua fundació el 1884, una entitat compromesa amb el seu entorn, que a la seua funció social ha anat incorporant els principis de la responsabilitat social i mediambiental. En aquesta primera memòria hem volgut reflectir no només la trajectòria i el paper que estem assumint sinó el compromís de continuar aquesta línia de complicitat amb l’evolució sostenible de la nostra societat i que s’ha de manifestar mitjançant un creixement econòmic equilibrat, la protecció especial del medi ambient i l’evolució constant del benestar”.

Per la seua banda, el Responsable d’Obra Social, Roberto Sanz, ha assenyalat que “la Memòria és un exercici de transparència que cada any anirà destacant els avenços de la Caixa en tot allò referent a sostenibilitat i responsabilitat social, perquè al món financer encara queda molt recorregut de millora i perquè la societat evoluciona de manera contínua amb noves necessitats i noves expectatives”.

Activitat financera a l’alça, obra social diversificada i clients compromesos amb l’entorn

De les dades financeres a 31-12-2022, es pot destacar que Caixa Ontinyent compta amb:

* 75.154 clients.

* 179 persones de mitjana a la seva plantilla.

* 1.649 milions d’euros en volum de negoci.

* Un CET1 del 15,08%, una solvència molt superior a la requerida per la normativa.

* 188.746 persones beneficiàries de l’obra social.

Com ressalta el President de l’Entitat, “una entitat que recupera el camí de creixement després del període de crisi i pandèmia i que afronta el futur amb optimisme perquè creiem en les persones i en la capacitat d’adaptació i d’innovació a tots els temps. De fet, som l’entitat de les persones compromeses amb l’entorn.”

La línia d’actuació de Caixa Ontinyent va molt enllaçada amb les necessitats dels pobles per oferir benestar i per mantenir i atraure població. Així, a més de les infraestructures i activitats facilitades per l’obra social, aquest any ha impulsat l’economia de les nostres comarques amb la injecció de 307 milions d’euros en finançament (40 destinats a habitatge), i la gestió de 107 milions d’euros en operacions de comerç exterior.

Un personal experimentat i professional

Caixa Ontinyent valora especialment el personal com a pilar bàsic de l’activitat. La seua plantilla mitjana el 2022 va ser de 179 persones (47% dones i 53% homes), amb un 97% de contractes indefinits i una antiguitat mitjana de 26 anys. “Aquesta convivència, aquesta interacció entre persones de generacions diferents enriqueix el potencial de l’Entitat”, afirma el president.

Clients compromesos amb el vostre entorn.

A l’activitat financera amb els seus clients, Caixa Ontinyent ha assumit el foment de les finances sostenibles com a fórmula de cara al futur perquè, a través de cartera de crèdits i de valors, finança activitats que alhora tenen un impacte en el medi ambient.

Per això, a més d’analitzar l’impacte ambiental d’aquestes inversions per establir objectius de millora, està desenvolupant productes específics que potencien una activitat econòmica més respectuosa amb el medi ambient i dirigida especialment a la seva recuperació. En definitiva, clients compromesos amb el vostre entorn.

En aquesta línia, destaquen nous productes per a la participació en comunitats energètiques locals, per a les inversions en instal·lacions d’autoconsum, per a l’adquisició de vehicles i la introducció de bonificacions en productes ja existents.

Una gestió ambiental orientada decididament a la protecció del medi ambient ia la lluita contra el canvi climàtic

La gestió ambiental assumida per Caixa Ontinyent impulsa especialment l’ús sostenible dels recursos i l’eficiència energètica. Així, el 2022:

* Ha reduït un 6% el consum de paper.

* Ha reduït un 4% el consum d’aigua.

* Ha reduït un 26% el consum delectricitat.

* El 100% de l’energia elèctrica consumida procedeix de fonts renovables.

* Ha establert protocols de consum responsable, eficiència energètica, reciclatge i tractament de residus.

Reversió de beneficis a la societat

A través de la seua Obra Social, Caixa Ontinyent dota infraestructures i genera activitats que contribueixen a millorar el benestar. El 2022:

* Disposa de 24 centres en funcionament a diferents localitats.

* Ha desenvolupat 244 activitats.

*Ha col·laborat amb 173 col·lectius.

* Els centres i les activitats permeten el manteniment de 274 llocs de treball estable.

* L’obra social ha beneficiat 188.746 persones.

Compromís amb el Pacte Mundial i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des del 2019 Caixa Ontinyent està adherida al Pacte Mundial, iniciativa de Nacions Unides com a crida a les empreses perquè contribuisquen al desenvolupament sostenible mitjançant el compliment de 10 principis relacionats amb els drets humans, normativa laboral, medi ambient i anticorrupció.

A més, dins del projecte de finances sostenibles està alineant i avaluant-ne la gestió als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que componen l’Agenda 2030, tendents a establir i consolidar la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots.