Home Alcoi Constituïda la Mesa del Tèxtil Valencià per a la transformació, modernització i...

Constituïda la Mesa del Tèxtil Valencià per a la transformació, modernització i internacionalització del sector

164
0
SHARE

Representants del Govern Valencià i d’ATEVAL s’han reunit aquest matí a les instal·lacions d’AITEX (Institut Tecnològic Tèxtil) d’Alcoi per constituir la Mesa del Tèxtil Valencià i establir el full de ruta. La reflexió estratègica planteja com a objectius una transformació i una modernització exigent de les empreses, que passa pel creixement de les unitats empresarials i en conseqüència del sector en conjunt. En definitiva i en termes macroeconòmics és una reconversió del sector, buscant la seua major competitivitat i rellevància als mercats internacionals. Aquest projecte contempla un pressupost de dos anys de 1.5 milions d’euros.

El Projecte de Reconversió i Impuls Competitiu del sector presentat a la Mesa del Tèxtil Valencià s’estructura en tres línies estratègiques prioritàries. Segons ha explicat el president d’ATEVAL, José Vicente Serna, “Hem presentat un projecte transformador, modernitzador i alhora disruptiu i diferenciador perquè el sector tingui més pes i rellevància, guanyi en competitivitat a nivell d’innovació i d’internacionalització”

La primera d’aquestes línies cerca Impulsar la modernització competitiva d’unitats empresarials tèxtils, a través del suport econòmic i financer dels projectes de desenvolupament industrial que engeguen de forma individual les empreses tèxtils, seguint les prioritats marcades a Directrius i Fons Europeus : Inversió tecnològica industrial, Transformació del model de negoci mitjançant la digitalització, Aposta per la sostenibilitat, Comercialització internacional, Atracció, incorporació i retenció de talent. El finançament per a aquesta línia estratègica és de 800.000 euros.

En segon lloc, Impulsar la creació de grups i empreses més grans en el sector per transformar l’estructura i els models de negoci. Aquesta línia aportarà finançament a fons perdut a aquelles empreses que, amb l’objectiu d’incrementar la seva mida competitiva, inicien i desenvolupen operacions de concentració de qualsevol via: Integració vertical o horitzontal, Cooperacions o Aliances, Fusions o Absorcions i Capitalització o atracció de capital extern. El pressupost per desenvolupar aquest bloc de feina és de 600.000 euros.

La tercera línia estratègica aborda la creació i la gestió d’un Observatori de competitivitat de la indústria tèxtil valenciana. Aquesta línia aportarà fons perquè ATEVAL, amb recursos propis i l’ajuda d’empreses especialitzades, monitoritze l’evolució del sector industrial tèxtil valencià mitjançant eines avançades d’informació i de coneixement sectorial. El cost que preveu aquest bloc és de 150.000 euros.

En tots els casos, ATEVAL amb els seus propis recursos i l’ajuda d’experts, abordarà la promoció, l’orientació i la supervisió d’aquests ajuts dirigits a les empreses interessades.

Requeriments necessaris

El projecte planteja la generació d’incentius i reconeixement cap als empresaris per facilitar un canvi cultural per a la transformació o reconversió efectiva del sector tant des de l’administració pública com des del sector mateix.

Aquesta transformació haurà d’iniciar-se per part dels empresaris capdavanters del tèxtil, generant operacions de gran impacte i efecte arrossegament cap a la resta d’empreses. Així mateix, requereix de la implicació de la Generalitat Valenciana amb la participació activa de diferents Conselleries i entitats públiques durant un mínim de dos anys, aportant els recursos necessaris per desenvolupar les línies estratègiques incloses al projecte: fons propis de la Generalitat Valenciana, de Ministeris i de la Unió Europea, Polítiques de comunicació dirigides específicament als empresaris i Incentius per a l’atracció de capital privat al sector tèxtil (inversió industrial intrasectorial o extrasectorial).

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha manifestat el seu “compromís total i sense cap mena de fissures, amb el projecte proposat per ATEVAL per a sector tèxtil. És un projecte de modernització, de suport a la concentració, dajuda a les aliances entre les empreses. Necessitem empreses més fortes i potenciar tot l’àmbit de la innovació i la investigació. Hui fem un pas més a través d´aquesta Mesa del Tèxtil Valencià que vol treballar amb les màximes sinergies possibles. És fonamental la reindustrialització. No hi ha cap país avançat sense cap indústria potent”.

Dades del sector tèxtil valencià

L’estructura empresarial del sector tèxtil valencià es caracteritza per un minifundisme empresarial quant a l’estructura d’unitats empresarials i, precisament, en un sector clarament orientat a mercats globals. Està compost per 1.484 empreses amb una facturació mitjana de 1.358 milions d’euros. Del conjunt del sector, les 300 empreses més mostren una facturació mitjana de 5,5 milions d’euros, amb un 51,64 % de deute sobre total passiu. Al conjunt de les 1.184 empreses restants, la facturació mitjana és de 0,285 milions d’euros.

En el conjunt de les 323 empreses del sector associades a ATEVAL només n’hi ha 7 de facturació superior a 30 milions, de les quals només dues passen dels 50 milions d’euros. Una part majoritària d’aquestes empreses tèxtils són exportadores i internacionalitzades, si bé són poques les que disposen d’una mida adequada als mercats i als clients que serveixen o voldrien servir (en el conjunt del sector la mitjana de volum d’exportació és de 0,617 milions euros).

En positiu, les empreses del clúster tèxtil valencià fan gala d’una gran capacitat d’innovació i desenvolupament de productes, com s’ha vist els darrers anys, i particularment durant la pandèmia en l’àmbit del tèxtil sanitari.