Home Onil Educació reconeix la col·leció museogràfica del Museu de la Nina d’Onil

Educació reconeix la col·leció museogràfica del Museu de la Nina d’Onil

3762
0
SHARE

Des que va ser adquirida La Casa de l’Hort per vint empresaris de la localitat en 1978, i cedit a l’Ajuntament amb l’única condició que es rehabilités i se situés en ell el futur Museu de la Nina d’Onil, s’ha treballat molt per part de moltes persones perquè aquesta setmana portem al ple la proposta per sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Recerca Cultura i Esport, el reconeixement de la col·lecció del canell existent a la Casa de l’Hort com a col·lecció museogràfica permanent, a l’empara de el que preveu la Llei 4/1998, de 11 de juny del patrimoni cultural valencià.

Entre els anys 2003 a 2005, l’empresa FAMOSA d’Onil, fa una donació al Patrimoni Municipal d’un total de 600 Nines, més 300 caps i motlles, tant d’escaiola com de bronze.

Aquesta primera col·lecció, contenia nines antigues de finals del s. XIX, de la primera meitat del s. XX, i les considerades Nines modernes, darrera part del s. XX, fins als nostres dies.

Així, es poden trobar Nines d’Alemanya, de França, alguna d’Itàlia i d’Anglaterra, i un parell de Nines de Xile i prototips d’allò més variats.

La procedència de les Nines, tant les alemanyes com les franceses, són dels més famosos fabricants de la seva època i amb repercussió mundial, són Simon and Habig (Alemanya) i Téte Jumeau (França).

Des que l’Ajuntament obrirà les portes d’aquest emblemàtic edifici, albergant un col·lecció de Nines, amb la mirada posada en què els antics empresaris i les gents que havien treballat en les diferents empreses d’Onil, pogués recordar i evocar els anys difícils i de dur treball, i admirar el resultat de tot això, les donacions s’han succeït fins a gairebé doblar en nombre de peces a les de la primera col·lecció que va donar l’empresa Famosa.
Actualment, la Col·lecció exposada segueix un discurs expositiu i s’adequa a la normativa sobre exposicions museogràfiques.

Gràcies a la recreació d’ambients que ens recorden tant als començaments de la fabricació de Nines a Onil, els visitants que acudeixen, tant locals com forans, sempre troben un motiu per donar, prestar o dipositar alguna peça que guardaven com a record de la seva infància , o com a part d’una col·lecció, a aquesta institució.

El recorregut expositiu a l’edifici de la Casa l’Hort, segueix un camí lògic, en el qual a cada sala es recrea, tant l’ambient de la casa senyorial que va ser, com els diferents temes que ens suggereixen les Nines per comprendre el seu significat , en el més ampli sentit.

La col·lecció de nines, patrimoni de l’Ajuntament d’Onil, té una naturalesa històrica, cultural i artística, ja que reuneix diversos factors. D’una banda, les nines van unides a la història d’Onil, ja que de l’argila amb la qual els avantpassats fabricaven teula i tubs per al conducte de les aigües, es van fabricar les primeres Nines a finals del s. XIX.

D’altra banda, es mostra l’evolució de materials i els mètodes de fabricació, sense perdre gens de la pròpia identitat, sense oblidar que en l’actualitat el procés productiu del canell segueix sent un procés manual i artesanal.

Aquest reconeixement ho és al seu torn al treball que des de l’Ajuntament es fa destinat a preservar la nostra cultura i història i implica que aquesta Col·lecció Museogràfica Permanent compta amb tots els requisits legals per a configurar-se com a tal, com comptar amb una instal·lació permanent que garanteixi les condicions bàsiques de conservació i custòdia dels seus fons i comptar amb horaris estables que permetin la visita pública i l’accés dels investigadors a les seves col·leccions. A més, des del moment del seu reconeixement pot accedir a la concessió de les ajudes i subvencions que es convoquin des d’òrgans oficials.