Home Alcoi El TFG d’una alumna avalua les possibilitats del Campus d’Alcoi de la...

El TFG d’una alumna avalua les possibilitats del Campus d’Alcoi de la UPV per a convertir-se en ‘smart campus’

394
0
SHARE

‘Anàlisi de viabilitat i disseny de proposta de Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València com Smart Campus’ és el títol de l’Treball Final de Grau (TFG) d’Ainoa Mataix, estudiant de l’Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). L’objectiu del TFG és traslladar la transformació intel·ligent que té lloc actualment en algunes ciutats (intel·ligència artificial, l’Open Data, l’ús de sensors, etc…) a la universitat i, en aquest cas, a Campus d’Alcoi de la UPV. Aquest TFG ha sigut avaluat pel tribunal amb una nota de 10 i Matrícula d’Honor.

Després del seu estudi, la conclusió a què ha arribat Ainoa Mataix és que “el campus compta amb un entorn altament favorable per dur a terme la seva conversió intel·ligent causa de seva naturalesa científica i tècnica. Ara bé, l’emergència social, econòmica i sanitària que ha provocat la pandèmia vírica mundial ha omplert d’incertesa el funcionament futur dels centres universitaris, els quals hauran de dur a terme importants canvis per adaptar-se a la nova normalitat”.

La estudiant de l’Grau en ADE ha extret aquestes dades segons sis variables: eix campus; eix ensenyament, innovació i recerca; Eix Comunitat; Eix Medi Ambient; Eix Benestar; i Eix Tecnologia. El model conformat per aquestes sis variables intel·ligents recullen un conjunt d’iniciatives que faciliten la conversió d’un campus tradicional se a un intel·ligent. Posteriorment, ha analitzat la viabilitat de cadascuna d’elles, concretament, per al Campus de la UPV en Alcoy.

La motivació d’Ainoa Mataix per realitzar aquest TFG va ser perquè “cada vegada són més les universitats espanyoles que se sumen a aquest nou concepte i per aquesta raó, vaig voler que el campus d’Alcoi no es quedés enrere en la conversió cap a la universitat sostenible el futur “. Mataix considera que “la presència de les universitats intel·ligents pot ajudar en gran mesura a la transformació digital i sostenible de les ciutats i, a el mateix temps, contribuir a la millora de l’benestar i de l’experiència universitària de la seva comunitat”. D’altra banda, “el concepte Smart Campus, no tan difós actualment, es presenta com un gran desafiament i una notòria oportunitat perquè les universitats puguin gestionar de manera eficient la seva activitat econòmica, les seves necessitats d’abastament, l’ocupació dels seus recursos i la seva inevitable impacte en el medi que l’envolta. Per això, em va sorgir la necessitat d’escometre el repte d’adaptar, traslladar i implementar el model de ciutat intel·ligent a les institucions acadèmiques “.

La UPV, a causa de la situació actual, ja ha implementat moltes accions de les que parla Ainoa Mataix en el seu TFG: “Són moltes les accions i iniciatives que podria implementar el campus, però, jo destacaria aquelles que contribuirien d’una manera més significativa en la millora de l’atípica situació que actualment estem vivint. Aquestes són principalment accions en higiene i seguretat, ja sigui mitjançant la incorporació de sensors en aixetes o col·locació de portes automàtiques, la monitorizac ió de places lliures a la cafeteria i biblioteca amb la seva respectiva publicació de les dades a través d’una aplicació per evitar aglomeracions, la introducció de noves tecnologies a les aules o bé, donar començament a un projecte pilot d’abastament energètic amb panells solars disposats a terrat de la universitat”.

Estat actual de Campus d’Alcoi de la UPV

En el TFG es pot consultar l’Anàlisi DAFO resultant per conèixer l’estat actual en què es troba el campus. L’entorn és “favorable per iniciar una conversió intel·ligent”, ja que està recolzat pel prestigi de la UPV. Això fa possible “establir sinergies en què es comparteixin recursos, coneixements i fins i tot personal”. D’altra banda, el sorgiment i expansió de les tecnologies 4.0, així com de el nivell d’inversió en innovació d’empreses i governs, ofereix sens dubte una significativa oportunitat per a les universitats en el desenvolupament de pràctiques intel·ligents. Així mateix, la creixent conscienciació sobre el medi ambient i elevat interès social pels estils de vida més saludables, posen de manifest la importància d’incorporar nous serveis sostenibles.

Las amenaces que es van identificar en el treball d’Ainoa Mataix van ser “limitacions legals sobre la protecció de dades i l’ús d’informació, fets que dificulten el desenvolupament de noves pràctiques en aquest àmbit. Així com limitacions financeres donada la dependència de campus pel que fa a les variacions en els recursos econòmics i financers que tingui la Generalitat Valenciana”.