Home Educació Els Tallers d’Ocupació Municipal formen a 20 alumnes en administració i millora...

Els Tallers d’Ocupació Municipal formen a 20 alumnes en administració i millora d’instal·lacions municipals a Ibi

296
0
SHARE

L’Ajuntament d’Ibi, a través de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ibi, va posar en marxa el desembre passat el Taller d’Ocupació municipal que, actualment, desenvolupa la seva formació i activitat a l’antiga fàbrica Pilen, en les modalitats d’operacions auxiliars de paleta i operacions auxiliars de serveis administratius, amb 10 alumnes i alumnes en cadascuna d’elles.

Consta d’un pressupost anual de 500 mil euros, aportats en torn a un 97% pel Labora i la resta per l’Ajuntament. Els tallers s’estan portant a terme amb el suport de Labora i de la Conselleria d’Economia Sostenible i es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació que, promoguts per entitats locals, tenen com a objectiu incrementar l’ocupabilitat de les persones aturades a partir dels 25 anys.

La finalitat és la de facilitar la seva inserció laboral, combinant la formació amb l’ocupació, mitjançant la realització d’accions formatives en alternança amb la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interès social, prevalent-se aquells projectes de caràcter innovador. La formació -que conclourà al desembre d’aquest any 2021 i culminarà amb la certificació de professionalitat nivell 1 i 2- és avaluable i es compatibilitza amb pràctiques i treball al consistori, amb un contracte de formació remunerat amb el salari mínim interprofessional.

L’alumnat de l’especialitat de paleta i pintura industrial rep formació relacionada, fonamentalment, amb el procés i preparació d’equips i mitjans en treballs d’obra, elaborar pastes, morters, adhesius i formigons, operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes; aplicar emprimacions i pintures protectores en construcció; prevenció bàsica de riscos laborals en construcció; pintura de façanes en construcció, impermeabilització de cobertes amb pintura, tractament d’estructures metàl·liques amb pintura; pintura de senyalització en construcció i execució en paviments continus de resines.

La formació de l’alumnat de l’especialitat d’administratiu i atenció a client estan relacionades amb tècniques administratives bàsiques d’oficina, organització empresarial i de recursos humans, gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l’empresa, comunicació oral i escrita en l’empresa, reproducció i arxiu, ofimàtica, recepció i processament de les comunicacions internes i externes, atenció a client en el procés comercial i llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client.

Les dues especialitats realitzaran pràctiques professionals en dependències municipals amb tasques de millora en el poliesportiu, camps de futbol, ​​edifici Pilen i millores diverses així com en el Registre, Arxiu, Biblioteca, Museu de la Biodiversitat i altres instal·lacions, respectivament.