Home Alcoi Es tramiten 30 sancions a Alcoi en 2020 per incomplir l’Ordenança sobre...

Es tramiten 30 sancions a Alcoi en 2020 per incomplir l’Ordenança sobre Tinença d’Animals’

399
0
SHARE

Durant 2020 s’han tramitat un total de 30 expedients sancionadors per incomplir l’Ordenança sobre Tinença d’Animals en l’Entorn Humà a la nostra ciutat, d’ells 16 són referents a gossos potencialment perillosos i 14 referents a gossos no catalogats com a tals.

L’import total de les sancions de 2020 que han passat per la Junta de Govern Local ascendeix a 21.095 euros. Cal indicar que el sancionat té una primera opció d’abonar la multa amb una reducció de l’import total al 50%, durant un període de 15 dies naturals, passant posteriorment a l’emissió de l’import al 100%. En tots els rebuts abonats s’ha fet en la fase d’Autoliquidació, amb reducció al 50%.

“És important felicitar la majoria de la ciutadania que compleix les normes, cuida a les seues mascotes i és responsable amb la resta de la ciutat i la població. Aquesta Ordenança fixa la normativa que regula la tinença i protecció d’animals, amb l’objectiu de garantir-los la deguda atenció i bon tracte, compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones, béns i benestar social”. Explica el regidor de Salut Pública, Miguel Juan Reig.

Pel que respecta a les sancions de gossos catalogats com a perillosos segons l’ordenança, 10 han sigut per anar solts o sense morrió i 6 perquè el portador no tenia la llicència obligatòria.

Quant a la resta de sancions cal indicar que 9 han sigut per portar el gos solt, 2 per no tindre el corresponent microxip i 3 per molèsties de lladrits. Cal especificar que l’article 92 d’aquesta ordenança parla de les sancions per molèsties al veïnat. Explica que els propietaris d’animals que, per qualsevol circumstància i d’una manera freqüent, produïsquen molèsties en el veïnat, sense que es prenguen les mesures oportunes per a evitar-lo, seran sancionats amb multes entre 30,05 i 300,50 euros. És a dir que en aquests 3 casos s’ha realitzat un seguiment perquè les molèsties han tingut lloc d’una manera freqüent.

És important assenyalar també que l’ordenança també defineix l’horari i les zones d’Alcoi per on els gossos poden anar solts. En el seu article 25 detalla que els gossos i altres animals podran estar solts en les zones que autoritze o fite l’Ajuntament, estant degudament senyalitzades. Als jardins que no tinguen zona fitada o prohibició expressa, els horaris i èpoques de l’any en què es permeta estar solts sempre que es troben acompanyats dels seus amos o responsables, quan no siguen animals agressius amb les persones ni amb altres animals i no tinguen la qualificació de potencialment perillosos són:

• A la tardor i hivern de 20 h a 24 h.
• A la primavera i estiu de 22 h a la 1 de la matinada.
• Així mateix i durant tot l’any de 7 a 10 del matí.
Pel que respecta a les zones són les següents:
Zona Centre:
• Bancals situats al final del carrer Sor Elena Piccurelli.
• Zona de Buidaoli.
• Bancals situats al final del carrer Alcassares (tints de Jover).
Zona del Viaducte:
• Terrenys ubicats sota el Recinte Firal (zona que utilitzen les autoescoles i llocs adjacents).
Zona Alta:
• Avinguda d’Elx, a l’altura de l’Institut Pare Eduard Vitòria, davant seu (tots els bancals que fiten amb la Beniata).
• Bancals situats al carrer de Doña Amàlia, a la zona de Sant Pancraç.
• Terraplé que hi ha al depòsit de Sant Vicent, que comunica amb la part alta del carrer del Músic Gonçal Blanes.
• Zona de la carretera del Molinar, a partir de les coves cap al riu.
• Carrer del Forn del Vidre, a partir del número 12 (camí de terra).
Zona de Santa Rosa:
• Terrenys situats entre la Colònia d’Aviació i el túnel del Collao (gasolinera).
• Camí del polígon de Sant Benet.
• Pont de Fernando Reig, part que fita amb la Beniata, fins al riu.
Zona de Batoi:
• Zona de l’antiga via del ferrocarril ( entre el parc situat al final del carrer Sotarroni i el túnel pròxim a la Glorieta del Salt).
Zona de l’Eixample:
• La Via.
• La Vaguada (bancals ubicats a la part que fita amb el pont de la Petxina).
• Carrer del Poeta Joan Valls: al final (la Via) i al principi (per la part de baix que fita amb el riu).
Zona Nord:
• Plaça d’Al-Azraq.
• Solar i jardí de la Vaguada.
• Andanes de càrrega i descàrrega de l’Estació del Ferrocarril.

Ordenança https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/sanidad/ordenanzas/descarga/ORDENANCA-ANIMALS-2017-DEFINITVA-renumerada.pdf