Home Economia Ibi aprova l’Ordenança de Publicitat Exterior per a controlar l’ús i responsabilitat...

Ibi aprova l’Ordenança de Publicitat Exterior per a controlar l’ús i responsabilitat de les tanques publicitàries

306
0
SHARE

Després del període per presentar possibles al·legacions, l’Ajuntament d’Ibi ha aprovat definitivament l’Ordenaça Municipal Reguladora de Publicitat Exterior, la qual regularà tots els aspectes associats a l’activitat publicitària que es puguin instal·lar tant en sòl públic municipal com en sòl privat, incloent la regulació de suports, actes i activitats publicitàries.

En aquest sentit, es regulen les condicions d’instal·lació i manteniment de suports publicitaris en el terme municipal, establint el procediment per concedir la seva autorització, els terminis de vigència, i el seu règim sancionador i canalitzar, així, aquesta activitat de manera adequada, atenent també a les necessitats que aquest tipus d’ornaments i matariales necessiten disposar per a la seguretat de la ciutadania.

Les persones interessades en informar-se sobre el reglament podran saber, a través d’aquesta ordenança, l’àmbit d’aplicació, distingint les classes de suports publicitaris sobre els quals s’aplica i les seves exclusions, definint i regulant la instal·lació de suports publicitaris atenent les seves diferents localitzacions. A més, un punt important a tractar en la Ordenança ha estat el dels requisits per a l’atorgament de les autoritzacions, destacant l’exigència d’una assegurança que cobrisca els possibles danys i els mecanismes de reacció municipal davant els incompliments del que disposa l’Ordenança i, especialment, davant les tanques incontrolades o anònimes.