Home Alcoi La Generalitat Valenciana última les sol·licituds del bo jove al lloguer

La Generalitat Valenciana última les sol·licituds del bo jove al lloguer

0
SHARE
Cartell promocional del bo de lloguer.
Cartell promocional del bo de lloguer.

Ja es pot demanar la cita obligatòria per a la sol·licitud del bo jove al lloguer en la pàgina web oficial de la Generalitat Valenciana. Una ajuda de 250 € mensuals per a joves fins a trenta-cinc anys, sol·licitud de la qual es va realitzar entre el 8 i el 21 de setembre de 2022 i es concedirà atenent la concurrència dels requisits seguint l’ordre d’entrada de sol·licituds, sempre que existisca consignació pressupostària.

Ahir es va publicar la Llista núm. 2 de sol·licituds completes i els incomplets que han sigut presentades des del dia 7 fins al dia 9 de juny de 2022 inclosos. El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients s’inicia el 5 d’octubre i finalitza el 19 d’octubre de 2022, inclosos. Les sol·licituds en estat complet no requereixen l’aportació de més documentació addicional.

Finalitzat aquest període, les sol·licituds en estat incomplet resultaran excloses provisionalment per no haver aportat tota la documentació requerida o per a incomplir-se els requisits. La Generalitat concedeix a partir de demà un termini de deu dies perquè s’aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el qual disposa l’article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14a “instrucció” de l’ORDRE 3/2022 citada anteriorment.