Home Foia de Castalla La Junta de Govern d’Onil aprova concedir ajudes per a la Covid-19...

La Junta de Govern d’Onil aprova concedir ajudes per a la Covid-19 amb una quantia de 56.807,36€

99
0
SHARE

L’Ajuntament d’Onil va aprovar ahir 18 de novembre en la Junta de Govern Local la concessió de les ajudes directes dirigides als sectors més colpejats per la pandèmia, segons les bases de la tercera convocatòria realitzada per l’Ajuntament d’Onil, aquestes ajudes són finançades per la Diputació Provincial d’Alacant.

La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió de les ajudes amb una quantia total de 56.807,36 euros, per a un total de 38 empreses, microempreses, professionals i autònoms que havien presentat la seua sol·licitud. S’han atorgat 1.504,95 € euros a cada sol·licitant que ha justificat eixa quantitat (36 empreses), i 1.288,69 i 1.340,27 als altres dos empreses (import que han justificat). Aquesta ajuda s’ha concedit a totes les empreses, microempreses, professionals i autònoms que havien presentat la sol·licitud.

Els beneficiaris d’aquesta tercera fase de les ajudes han sigut 38 persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent Pimes, micropimes i autònoms, hagueren reduït la facturació. Eren subvencionables els conceptes de despesa corrent abonada en el mateix període. Respecte a la quantia de les ajudes, se subvenciona el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats fins al límit màxim de 1.504,95 euros per entitat beneficiària.