Home Alcoi La Policia Local d’Alcoi activa una campanya contra els allotjaments turístics il·legals...

La Policia Local d’Alcoi activa una campanya contra els allotjaments turístics il·legals a la ciutat

0
SHARE
Cartells de lloguer en diversos habitatges de la ciutat d'Alcoi.

L’Ajuntament d’Alcoi treballarà juntament amb la Secretaria Autonòmica de Turisme per al desenvolupament d’accions contra l’intrusisme i la competència deslleial en el destí en quant a allotjaments turístics. A la fi de l’any passat, les dos parts van signar el document de bases de col·laboració i una vegada s’ha realitzat l’estudi de camp, es procedirà a realitzar al costat dels serveis de la Policia Local una campanya contra l’intrusisme.

Una campanya qye inclou el control de l’oferta il·legal i competència deslleial en la comercialització d’habitatges d’ús turístic. La insuficiència de mitjans personals per part dels serveis d’inspecció de la Generalitat per a atendre l’àmplia oferta existent ha provocat que siguen les administracions locals -amb la col·laboració de la Policia Local- les que contribuïsquen a millorar la correcta i completa labor d’inspecció.

Regulat per llei

Per al tràmit de regularització en sòl urbà és imprescindible adjuntar l’informe de compatibilitat urbanística i la llicència d’ocupació -abans cèdula d’habitabilitat- que expedeix l’Ajuntament, així com disposar de tots els requisits obligatoris, segons la categoria que es vulga inscriure -estàndard o superior-, així com estar en perfecte estat de neteja i conservació. S’ha d’adjuntar una declaració responsable que només es pot realitzar de manera telemàtica amb signatura digital, tant per a les persones físiques com jurídiques. En qualsevol cas el tràmit pot consultar-se a través d’aquesta web.

“Amb aquesta acció, d’una banda, contribuirem a la regularització de les places d’allotjament del destí, la qual cosa permetrà obtindre una visió més ajustada de la realitat d’aquest. A més, ens permetrà augmentar l’obtenció d’ajudes del Fons de cooperació municipal per a municipis turístics que distribueix part de l’import a repartir entre els municipis turístics de rellevància i excel·lència en funció del nombre total de places en allotjaments reglats”, ha explicat la Regidora de Turisme, Lorena Zamorano.