Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi aconsegueix les primeres ajudes dels fons de Recuperació de la...

L’Ajuntament d’Alcoi aconsegueix les primeres ajudes dels fons de Recuperació de la Unió Europea

239
0
SHARE

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha comunicat les subvencions per a projectes de transformació digital i de modernització de l’Administració amb les quals dotaran a municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província. Aquest Ministeri subvencionarà els projectes que es presenten, i que complisquen els requisits establits en la convocatòria, fins a l’import màxim que per a cada Ajuntament està determinat, en concret a Alcoi li correspondran 218.970,37 dels 92 milions d’euros consignats en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021. Aquests contemplen la realització de transferències de capital a les Entitats Locals per a la seua modernització per aquest import. En total a Alcoi rebrà un milió d’euros per a la modernització de l’administració que rebrà al llarg de les anualitats 2021, 2022 i 2023.

A la ciutat es desenvoluparan dos projectes amb aquesta subvenció: vídeo actes i targeta ciutadana.

Pel que respecta al vídeo acta, amb l’adquisició d’un programa de gestió de les vídeo actes de l’Ajuntament es millora la relació amb la ciutadania i s’augmenta la transparència de l’organització municipal, plantejant un sistema que, a més de l’enregistrament de vídeo i so, permeta la simplificació de l’elaboració de les actes del Ple mitjançant la implantació d’un diari de sessions audiovisual integrat amb els documents en format electrònic de les actes. El sistema permetrà l’accés als vídeos corresponents a les diferents sessions plenàries de l’Ajuntament.

Els objectius d’aquest projecte són gestionar en format digital les actes dels plens de la Corporació, donar fe legal de les actes en format digital mitjançant l’ús de la signatura electrònica, facilitar l’accés a les actes dels plens, tant als tècnics municipals com als ciutadans utilitzant les tecnologies de la informació, articular un flux de treball per a l’aprovació i posterior publicació de les actes dels plens, agilitar i reduir els costos i terminis de la tramitació de l’actual sistema en paper, normalitzar i simplificar la tramitació administrativa, reduir errors en el procés de tramitació, permetre i organitzar la intervenció dels agents responsables de la tramitació de les convocatòries de plens i el seu tractament posterior, establir una via de comunicació a través d’internet amb el ciutadà de manera que aquesta puga estar informat de l’activitat municipal sense importar el lloc on es trobe i facilitar l’accés als continguts de les actes dels plens municipals de les persones amb discapacitat auditiva.

El segon projecte és el de la targeta ciutadana. Es pretén realitzar la implantació d’un sistema de targeta ciutadana tant física com virtual (mòbil), la qual cosa suposa integrar en una única targeta serveis com el bo de l’autobús, carnet d’instal·lacions esportives, carnet de la biblioteca, accés a l’administració electrònica de l’ajuntament, etc.

El Consell de Ministres va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que incorpora una important agenda d’inversions i reformes estructurals. El Pla permetrà que Espanya puga accedir a fins a 140.000 milions d’euros en crèdits i transferències en el període 2021-2026. Per a això, s’estructura en quatre eixos dedicats a la transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere, que al seu torn orienten deu polítiques palanca i trenta components.

La quarta política palanca és una Administració per al segle XXI, que planteja una modernització de l’Administració per a respondre a les necessitats de la ciutadania i l’economia en tot el territori. Fixant el desenvolupament d’aquesta política a través d’un conjunt reformes i inversions, fixant com a objectius estratègics la digitalització i modernització de les administracions públiques, la transició energètica i el reforç de les capacitats administratives.

La inversió 3 del component 11 està dirigida a la transformació digital i modernització de les diferents administracions públiques i disposa d’un finançament que ascendeix a 1.000 milions d’euros que gestiona el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública en el període 2021-2023. D’aquesta quantitat es destinaran al llarg del període 2021-2023, 578,6 milions a les comunitats autònomes i 391,4 milions a les Entitats Locals. Dels 391,4 milions a les Entitats Locals, en aquest exercici es troben disponibles 92 milions.

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés ha destacat que “Els Ajuntaments que hem treballat bé podrem accedir a aquestes ajudes de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea, tenim els projectes que s’ajusten a les bases i els presentarem. El nostre ajuntament podrà accedir als fons europeus perquè tenim les polítiques alineades amb els objectius europeus de sostenibilitat, de transformació digital, d’integració, d’igualtat, projectes que per a nosaltres són presents en totes les accions que duem a terme”.