Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi aprova la convocatòria d’ajudes per a rehabilitar façanes i mitgeres

L’Ajuntament d’Alcoi aprova la convocatòria d’ajudes per a rehabilitar façanes i mitgeres

314
0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi ha publicat la convocatòria de 2021 i les bases per a la concessió de subvencions destinades a rehabilitar façanes catalogades en tot el terme municipal, així com per a les situades en el barri de Batoi i al carrer de Na Saurina d’Entença i per al tractament de façanes i mitgeres situades en el conjunt historicoartístic.

La dotació pressupostària per a aquesta línia d’ajudes és de 50.000 euros, que s’empraran a subvencionar el 50% de cada presupost presentat, fins a un màxim de 4.000 euros en cada cas. Segons s’informa en les bases de la convocatòria, en les sol·licituds que incloguen més d’una façana, els pressupostos hauran de ser independents i conjuntament no podran obtindre una subvenció superior als 6.000 euros.

Aquestes mateixes condicions aplicaran també a les ajudes per al tractament i rehabilitació de mitgeres situades en el conjunt historicoartístic i visibles des de la via pública. En el cas que les façanes i mitgeres pertanguen a un mateix immoble, les ajudes hauran de sol·licitar-se per separat per a tots dos elements i es tramitaran en expedients independents.

Segons el regidor d’Urbanisme, Jordi Martínez, amb aquestes subvencions volem ajudar els veïns a posar a punt els seus edificis i contribuir amb això a millorar la imatge i l’estat de la ciutat. Enguany, la convocatòria prioritza a una dels carrers que més pressió circulatòria i contaminació ha suportat en les últimes dècades, com és Na Saurina d’Entença i abasta també a tot un barri tan important per a la ciutat d’Alcoi, com és Batoi”.

S’entén per despesa subvencionable el cost real i efectiu dels treballs. També es podran incloure els honoraris derivats de la redacció de projectes i memòries tècniques, la direcció de les obres, la redacció de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici i del Certificat d’Eficiència Energètica.

L’import de les ajudes s’abonarà una vegada finalitzades les obres, prèvia a la presentació de la certificació final, factura del contractista i la resta de documentació sol·licitada, que haurà d’entregar-se en el Departament d’Urbanisme, a través de la Seu Electrònica Municipal.

Els potencials beneficiaris hauran de justificar la completa finalització dels treballs en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’expedició del certificat final d’obres.

Les bases han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província i l’enllaç pot consultar-se a través de la seu electrònica municipal, on també estan disponibles els documents requerits. Les ajudes poden sol·licitar-se fins al pròxim 1 d’octubre, també a través de la seu electrònica municipal.