Home Alcoi L’ajuntament d’Alcoi facilita la realització dels tràmits en la seu electrònica

L’ajuntament d’Alcoi facilita la realització dels tràmits en la seu electrònica

0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi incorpora per a tots els tràmits i notificacions de la seu electrònica la plataforma del ministeri Cl@ve amb l’objectiu que el major nombre possible de persones puga realitzar els tràmits. Fins al moment era necessari el certificat electrònic o la signatura digital.
Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l’Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per a accedir als diferents serveis. Cl@ve complementa els actuals sistemes d’accés mitjançant DNI-e i certificat electrònic. Amb aquesta millora de la seu un usuari podrà a més dels mitjans d’accés, tramitació i notificació, disponibles fins hui (certificats de la ACCV, FNMT i DNIe), utilitzar Cl@ve.
Del total de 275 tràmits que es poden realitzar a l’ajuntament, existeix la possibilitat de realitzar 264 via administració electrònica, entre altres es pot realitzar l’alta i baixa d’animals en el registre municipal, Celebració de matrimoni civil i parella de fet, Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, Ús d’espais en centres educatius municipals, Turisme rural i esports en espais naturals, Trasllat de les restes d’una unitat d’enterrament, Treballs de camp sobre Emergències i Protecció Civil, Teleassistència domiciliària per a persones majors, Diferents taxes, targetes especials, subvencions, llicències, sol•licituds relacionades amb el títol de valencià de la Junta Qualificadora, altres relacionades amb els contenidors de residus urbans, plagues urbanes, serveis de neteja, d’informació turística, d’informació sobre punts de la xarxa d’aigua potable (pressió, cabal…), d’informació cartogràfica municipal, entre altres, també es poden sol•licitar diferents bonificacions i autoritzacions, així com queixes i reclamacions, sol•licitud d’ocupació de la via pública, oposicions i concursos. En aquest enllaç està el llistat complet. https://sedeelectronica.alcoi.org/sta/carpetapublic/doevent?app_code=sta&page_code=pts_catserv
La seu electrònica facilita l’accés als serveis d’Administració Electrònica que l’ajuntament d’Alcoi posa a la disposició de ciutadans i empreses en compliment al que s’estableix en la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. A través d’aquest sistema la poden exercir el seu dret d’accés a la informació i realitzar les seues gestions amb l’Ajuntament. Aquests tràmits tenen la mateixa validesa que els efectuats de manera presencial.
Cal ressaltar la seguretat d’aquest sistema ja que tota la informació de caràcter personal viatja xifrada, els Certificats Digitals garanteixen la identitat de totes dues parts. Les dades personals que s’envien per Internet estan xifrats i, una vegada que són guardats en els sistemes de l’Ajuntament s’utilitzen els mitjans necessaris per a protegir-los, en compliment de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seua normativa de desenvolupament.
També és important assenyalar que es pot accedir a la seu electrònica i realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l’any. És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguen en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.
El regidor de Modernització de l’Administració, Alberto Belda, indica que: «el nostre objectiu és facilitar l’accés a l’administració electrònica al major nombre de persones, amb aquesta iniciativa l’aconseguirem. Hem de destacar que la tramitació electrònica redueix el nivell de pèrdua de temps evitant cues. L’administració sense papers pretén reduir els temps de tramitació dels expedients i de la signatura de les diferents propostes, facilitant la signatura a mobilitat dels responsables. Menys tràmits per als ciutadans, reutilitzant documents ja aportats i evitant el desplaçament fins a les seus físiques, podent consultar i sol•licitar informació les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any. També permet eliminar les despeses de paper, tinta i magatzem físic d’expedients i documentació en general».