Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi llança una campanya sobre l’ordenança de circulació i mobilitat

L’Ajuntament d’Alcoi llança una campanya sobre l’ordenança de circulació i mobilitat

0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi va aprovar en el Ple del 29 de desembre de 2020 l’Ordenança Reguladora en Matèria d’Ordenació del Trànsit de Persones i Vehicles en les Vies Urbanes que entre altres especifica l’ús de bicicletes i VMP (Vehicles de Mobilitat Personal). Des d’eixe moment ja s’han fet dues campanyes informatives, una en els centres escolars i una altra sobre l’ús obligatori del casc, tal com també especifica la normativa de la DGT en els VMP, en xarxes socials. Des de la setmana passada s’està duent a terme una campanya informativa tant en xarxes socials com en publicitat estàtica i mitjans de comunicació: ràdio, premsa escrita, digital i televisió.

A més la Policia Local està informant i advertint a les persones que incompleixen l’ordenança, ja ha interposat 3 sancions, en concret dos per no portar cas i una per ser menor d’edat. Cal indicar que segons l’ordenança municipal es pot conduir patinet elèctric a partir dels 16 anys, però en el cas dels llogats l’empresa estableix que l’edat són els 18 per a poder tindre l’assegurança obligatòria.

Recordem que l’ordenança estableix que no es pot circular per les voreres, s’ha de fer pel carril bici sempre que hi haja o per la calçada. La velocitat màxima és de 25 km/h excepte en les zones residencials que és de 20 km/h. També especifica com s’han d’estacionar, indicant que és la mateixa normativa que per a les bicicletes, han d’estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no haver-hi estacionaments en els voltants o d’estar aquests ocupats, poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta Ordenança, amb submissió a les següents regles específiques:

  • Es prohibeix estacionar davant de zones on hi haja reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega en la calçada o de servei públic, durant les hores de reserva.
  • Es prohibeix l’estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis.
  • Es prohibeix l’estacionament en les voreres quan s’impedisca el pas dels vianants.
  • Podran estacionar utilitzant l’espai destinat a les bandes d’estacionament, en forma obliqua a la línia de vorera i ocupant un màxim de 2 m, de manera que no s’impedisca l’accés a altres vehicles o el pas des de la vorera a la calçada.
  • En cap cas podran estacionar-se en voreres quan l’amplària lliure de pas resultant siga inferior a 1,80 m, ni sobre paviment pode-tàctil per a garantir una circulació per a vianants accessible.
  • Es prohibeix lligar a arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulte el destí o la funcionalitat de l’element.
  • Les Institucions, Empreses, o particulars que vulguen establir aparcaments en la calçada o la vorera, hauran de sol·licitar per a la instal·lació l’autorització municipal.

Aquest últim punt és molt important, ja que cal incidir sobre el nou sistema de lloguer de patinets que l’empresa abans d’establir-se per a complir amb l’ordenança es va posar en contacte amb l’Ajuntament i que el personal tècnic del Departament de Mobilitat va determinar els 100 llocs en els quals es pot aparcar complint amb tots els punts anteriorment citats. El sistema estableix que si no s’estaciona dins de les zones adequades segueix el cobrament i a més cal fer una fotografia per a deixar constància del bon estacionament. En cas contrari es podria perdre la fiança establida i fins i tot servir per a interposar la corresponent sanció.

Cal recordar que aquest és un sistema que està en període de prova i que tots els problemes que sorgisquen s’estudien per a solucionar-los i que en l’any vinent es licitarà el servei si aquest resulta satisfactori per a la ciutadania.

Unes altres de les normes que podem recordar és l’obligatorietat del casc que no sols es dona en l’Ordenança Municipal, sinó que també s’especifica en Llei sobre Trànsit i Seguretat Viària.

Cal indicar que com en el cas del lloguer de qualsevol altre vehicle l’empresa té la corresponent assegurança i que el conductor és el responsable si comet qualsevol infracció. En el cas d’aquests vehicles de lloguer en adquirir el servei, se signa indicant que s’és major d’edat, es coneix la normativa i s’autoritza el pagament del servei mitjançant targeta de crèdit, fent-se responsable de tot mal ús el conductor.

“Vam aprovar aquesta ordenança de manera majoritària en una època que teníem la mobilitat molt restringida, i com ja vam anunciar anàvem a portar avant campanyes informatives per tots els mitjans possibles. La Policia Local també està informant i advertint durant aquests dies. Ja ha interposat sancions en els casos més flagrants. Des de l’Ajuntament farem tot el que siga possible perquè la ciutadania conega l’ordenança. Creiem que els vehicles de mobilitat personal són un bon sistema per a desplaçar-nos, són sostenibles per al medi ambient. No obstant això, no hem d’oblidar que hem de fer un bon ús i complir amb la normativa, és una obligació i responsabilitat personal”, destaca el regidor de Seguretat, Raül Llopis.

Ordenança:

https://www.alcoi.org/es/areas/igs/ordenanzas/descarga/Ordenanca-circulacio-Alcoi-BOP-05-01-2021.pdf