Home Alcoià Les dades d’atur de juliol a la zona de la muntanya mostren...

Les dades d’atur de juliol a la zona de la muntanya mostren un lleuger augment a totes les poblacions i sectors

77
0
SHARE
Dades d'atur a la zona de la muntanya
Dades d'atur a la zona de la muntanya

El Servei Públic d’Ocupació ha publicat les dades d’atur del mes de juliol a la zona de la Muntanya, que reflecteixen un ascens en dues persones aturades més respecte juny, amb un total de 10.205 aturats. Aquestes dades mostren que el mes no ha estat tan negatiu com s’esperava i confirmen que la nova reforma laboral està donant bons resultats.

Cal destacar que la mitjana de pujada salarial als convenis col·lectius és d’un 2’4%, mentre que la mitjana de la taxa d’inflació és d’un 8’5%, un percentatge molt per sota del real. La UGT reclama mesures per contenir l’increment de preus i limitar els beneficis de les energètiques, i denuncia que “la situació de crisi actual compromet el creixement d’ocupació i la inflació provoca un menor poder adquisitiu”.

Dades generals d’artur

Si analitzem els municipis, es registra un lleu augment a gairebé totes les poblacions, destacant Onil i Banyeres amb 11 i 10 aturats més, situant les taxes de desocupació en 524 i 358 aturats. Per contra, el descens més significatiu s’ha produït a Alcoi, amb 37 menys i posa la taxa de desocupats en 4.685 aturats.

D’altra banda, els sectors més afectats han estat l’Agricultura, la Construcció i els Serveis, i hi destaquen augments en 3, 11 i 44 aturats més. Per la seua part s’ha registrat un descens en Indústria i Sense Activitat, amb 7 i 49 aturats menys respectivament.

La taxa d’atur femení se situa en 6.517 aturades i la masculina en 3.688 aturats. La UGT destaca que “això demostra que segueixen sent necessàries mesures per a lluitar contra la feminització de la precarietat i la temporalitat i es requereixen mesures específiques dirigides a fomentar l’ocupació de les dones i reduir les bretxes per gènere”.

Si analitzem l’edat, s’aprecia un descens de la desocupació en els menors de 25 anys i en més grans de 44 anys, amb 135 i 9 aturats menys, respectivament, mentre que augmenta l’atur entre els 25 i 44 anys en 146 aturats més.

Dades de contractactació

S’han registrat un total de 4.100 contractes a la zona de la Muntanya, dels quals 1.233 són indefinits, 2.361 temporals i 506 s’han convertit en indefinits. 506. Això suposa que el 58% dels contractes registrats al mes de juny han estat temporals i el 30% indefinits, a més de suposar un augment en 250 respecte al mes anterior.

Tot i les bones xifres no canvia la bretxa de gènere en la contractació, 2.257 contractes han estat per a homes i 1.842 per a dones. En la contractació indefinida, les dones estan al voltant del 43% i els homes al 57%.

Per sectors, els serveis sumen 2.324, la indústria 1.496, a la construcció 205 i a l’agricultura 75 contractes. Pel que fa a Municipis, Alcoi suma 1.649 contractacions, 174 més que el mes passat, seguida d’Ibi amb 881 contractacions, disminuint en 168 contractes, i Cocentaina amb 337, augmentant en 72 contractes.

Afiliació de cotitzants a la Seguretat Social

Tot i que la Província d’Alacant suma aquest mes 4.539 cotitzants a la Seguretat Social i se situa en 708.925, no passa el mateix a la zona de la Muntanya, ja que registra un descens de 729 cotitzants, havent-hi un total de 48.290 a la zona.

El descens es produeix en tots els règims, sent el més significatiu al Règim General amb 672 cotitzants menys. Per Municipis, ha estat a Alcoi, on la baixada d’afiliacions s’ha deixat notar més, amb un total de 768 cotitzants menys, d’ells, 745 al Règim General, 4 menys al Règim Agrari, 20 al Règim d’Autònoms i 1 cotitzant més al Règim d’Empleats de la llar. Castalla també baixa l’afiliació a 38 cotitzants.

No passa el mateix amb el Municipi d’Alcosser de plans, que augmenta les altes d’afiliació a 95 cotitzants més. Queda per tant repartit el nombre d’afiliats en aquesta comarca, de la manera següent: 37.612 al Règim General, 10.038 al Règim d’Autònoms, 452 per a Règim de la llar i 187 per al Règim Agrari i 1 per al Règim del Mar.

Cobertura de prestacions

Pel que fa al nombre de persones beneficiàries d’una prestació per desocupació, la província d’Alacant es situa amb un total de 69.717,77 perceptors menys durant aquest mes respecte a l’anterior. A la zona de la Muntanya són 5.253 persones les beneficiàries d’una prestació, de les quals 2.146 perceben una prestació contributiva, 2.751 una prestació assistencial (subsidis) i 356 perceben la Renda Activa d’Inserció (RAI).

Dels municipis a destacar, Alcoi, compta amb 2.257 beneficiaris de prestacions, 3 menys que el mes anterior, dels quals 929 perceben una Prestació Contributiva, 1.163 Assistencial i 165 de la RAI. Per part seua, Castalla té 409 beneficiaris, 165 percebent una prestació Contributiva, 211 amb una Assistencial i 33 amb la RAI.

Ibi acull 1.065 beneficiaris, dels quals, 443 perceben una prestació Contributiva, 551 Assistencial i 71 de la RAI. Muro té 327 beneficiaris, 128 d’una prestació contributiva, 184 assistencial i 15 de la RAI. Finalment, Onil té 312 beneficiaris de prestacions, 122 perceptors d’una prestació contributiva, 170 assistencial i 20 de la RAI, respectivament.