Home Alcoià L’IVACE cobrirà fins al 65% de les despeses en energies renovables...

L’IVACE cobrirà fins al 65% de les despeses en energies renovables que executen les empreses valencianes

539
0
SHARE

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) destinarà enguany un total de 2 milions d’euros per a impulsar les energies renovables i biocarburants en les empreses i entitats del territori valencià.
Tal i com publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), IVACE Energia obrirà el pròxim 22 de març la convocatòria d’ajudes, a través del qual es donarà suport econòmic mitjançant subvencions a fons perdut a la inversió en projectes que suposen la utilització de fonts d’energia no contaminants per a aplicacions tèrmiques o elèctriques aïllades de la xarxa Les sol·licituds es podran presentar fins al 21 de maig de 2021.
Aquesta línia d’ajudes contempla, amb caràcter general, ajudes de fins al 45% del cost dels projectes que suposen la utilització de fonts d’energia neta. A més en el cas de les mitjanes empreses aquest percentatge pot augmentar-se en 10 punts i per a les xicotetes empreses i entitats fins a 20 punts.
Actuacions susceptibles de suport
El Programa d’Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplen l’aplicació de panells solars per a usos tèrmics com la calefacció i l’aigua calenta, el calfament de piscines cobertes i per a la producció d’energia tèrmica per a aplicacions en empreses o processos industrials.
En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles, orgànics urbans, orgànics industrials o matèria primera procedent de cultius energètics per a aplicacions tèrmiques industrials.
En el cas de les aplicacions tèrmiques per a ús en edificis, es donarà suport a aquells projectes que utilitzen la biomassa per a la producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta, calfament de piscines, sistemes de district heating, xarxes de calor i instal·lacions centralitzades de producció de calor, així com sistemes de generació de fred associats a la generació de calor.
També a les instal·lacions híbrides solar-biomassa tèrmica i per a equips de tractament en camp de la biomassa per a astellat, l’adaptació de camions cisterna per a la distribució de biomassa i les instal·lacions per a la fabricació de pèl·lets, briquetes l’origen de les quals siga la biomassa.
A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, i el biogàs d’ús tèrmic.
Pel que fa als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació d’assortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transporte, les plantes de producció de biodièsel o bioetanol i també els parcs d’emmagatzematge per a la seua distribució.
Quant a les aplicacions elèctriques, es subvencionaran les actuacions d’energia solar fotovoltaica, energia eòlica (aïllada de la xarxa) i les instal·lacions mixtes eòlica+fotovoltaica que estiguen aïllades de la xarxa
Cal destacar que totes aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) a càrrec del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027, en tots dos casos amb el percentatge de cofinançament que a cada moment es determine.