Home Alcoi Prop de 70 propostes dels pressupostos participatius passen a la valoració de...

Prop de 70 propostes dels pressupostos participatius passen a la valoració de la viabilitat part dels tècnics municipals

225
0
SHARE

Després de la recollida de propostes per als pressupostos participatius d’Alcoi de total de 245 a les urnes i de forma telemàtica, 37 han superat els 50 avals i passen a la fase en la que seran valorades pel personal tècnic de l’ajuntament que en primer lloc deurà veure si compleixen els criteris per poder ser votades.

Els criteris de no-viabilitat d’una proposta són els següents:

  1. No és una inversió o una despesa corrent en béns o serveis.
  2. El seu cost aproximat supera els 320.000 € o 80.000 € respectivament.
  3. Està duplicada: ja s’ha fet o serà feta per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
  4. No és competència municipal.
  5. 5. No es considera adequada o viable per part de l’equip tècnic municipal competent en eixa proposta.
  6. És considerada un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, recollida en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
  7. No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius. A més d’un impacte ecològic negatiu.
  8. Està pendent de realització perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase d’execució.

Les propostes que complisquen els requisits passen als departaments competents perquè valoren la viabilitat d’aquestes, així com la corresponent valoració tècnica, administrativa i econòmica d’aquestes, fins al 21 de novembre. Les propostes treballades en els tallers passen directament a aquesta fase, ja que compleixen els requisits i no han necessitat els avals, en són 30.

El personal tècnic municipal de cada departament farà una valoració individual de cada proposta rebuda que implica:

-Determinar la viabilitat administrativa, tècnica o econòmica de les propostes.

-Desestimar les propostes que no complisquen els criteris de viabilitat.

-Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir del límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents.

El Departament de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà la llista de propostes que isquen a votació, així com la llista de les propostes desestimades pels tècnics municipals. Aquelles que siguen factibles de reformulació per a ser viables seran comunicades a la persona que la proposa per mitjà de correu electrònic.

La següent fase es durà a terme del 22 al 30 de novembre amb la reformulació de propostes no viables i confecció de la llista de propostes per a votació. Cal assenyalar que en aquest període, una vegada treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà un taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes.

De les 12.00 h de l’1 de desembre a les 00.00 h del dia 14 de desembre de 2021: període de votacions de les propostes. Els resultats de les votacions de les propostes s’anunciaran abans del 31 de desembre de 2021.

Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Tenen com a objectiu principal la participació directa de la ciutadania en aquest procés, amb la finalitat d’establir les seues demandes i preocupacions principals en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2022 és de 400.000 €, dels quals 320.000 € van destinats a propostes d’inversió i 80.000 € a propostes de despesa corrent en béns i serveis (projectes de sensibilització, activitats).

La regidora de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuán, ha agraït la participació de la ciutadania i també ha volgut animar a participar en les votacions. «Gràcies a aquestes votacions destinarem una part del pressupost municipal per a fer aquelles propostes que la ciutadania creu que tenen prioritat sobre altres».