Home Destacats La Xarxa d’Ecoparcs del Consorci Terra recupera 134.160 kg de residus al...

La Xarxa d’Ecoparcs del Consorci Terra recupera 134.160 kg de residus al seu primer mes en funcionament

0
SHARE
Ecoparc mòbil realitzant serveis de recolida
Ecoparc mòbil realitzant serveis de recolida

La Xarxa d’Ecoparcs del Consorci Terra ha recollit 134.160 quilograms de residus segregats el primer mes de funcionament des que va arrencar el servei l’1 de juliol passat. D’aquesta quantitat, més de 35.000 kg dels residus dipositats n’han tingut com a destinació la valorització, com és el cas del cartó o els Residus d’Aparells Elèctrics (RAEEs), entre d’altres.

Isabel López, presidenta del Consorci, ha manifestat que “la Xarxa d’Ecoparcs ja és una realitat. Tot i que estem en el període transitori hem aconseguit en tot just un mes posar en marxa el servei amb les tres unitats mòbils de què disposem i amb tres ecoparcs fixos. Qualsevol ciutadà del consorci pot fer ús de qualsevol de les instal·lacions, cosa que redunda en benefici de tots però especialment del medi ambient, perquè estem evitant que aquests residus acaben a l’abocador”.

Avanços aconseguits

En total s’han registrat 4.519 entrades als ecoparcs. Entre els residus més recollits, en funció del pes, a la Xarxa d’Ecoparcs han estat aquestes primeres setmanes els residus de construcció i demolició, voluminosos i poda de jardineria. Pel que fa als residus procedents d’obres menors, amb la recollida als ecoparcs s’eviten els abocaments il·legals a rambles i muntanyes. I, per altra banda, els que han entrat amb més freqüència han estat també els voluminosos, cartó i fustes.

Els ecoparcs fixos de Muro d’Alcoi, Xixona i Ibi, primers a formar part de la xarxa consorciada, han ampliat els seus horaris per oferir un millor servei a la ciutadania. A Muro d’Alcoi i Ibi l’horari és de dilluns a dissabte de 10.00 a 19.00 hores i diumenge de 9.00 a 15.00 hores. Mentre que a Xixona és de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i els dissabtes i diumenges de 10.00 a 15.00 hores.

Els tres ecoparcs mòbils que recorren els municipis del consorci presten atenció al ciutadà durant més de 150 hores a la setmana, equivalent a més de 600 hores al mes. Els municipis que han fet més ús del servei d’ecoparc mòbil aquest primer mes han estat Sant Joan d’Alacant, Agost i Ibi.

Plans de futur

Un cop estiga a ple rendiment la Xarxa d’Ecoparcs, transcorregut el període transitori de dos anys, l’estimació de recollida de totes les instal·lacions consorciades és de més de 20.000 tones l’any. A més de les 3 unitats mòbils, hi haurà un total de 14 ecoparcs fixos i 5 àrees d’aportació. El període de vigència de la concessió d’aquest servei, a càrrec del Grup Prezero, és de vint anys.