Home Destacats AIJU mobilitza més de 10 milions d’euros en projectes nacionals i europeus...

AIJU mobilitza més de 10 milions d’euros en projectes nacionals i europeus per promoure la investigació i la innovació en el teixit empresarial

177
0
SHARE
Imatge AIJU

L’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci-AIJU va mobilitzar el 2022 més de 10 milions d’euros en el desenvolupament de 65 projectes de R+D+I en què van participar més de 30 empreses, universitats i centres de recerca relacionats amb la seguretat infantil, l’aplicació de tecnologies TIC i la sostenibilitat o economia circular

AIJU, que compta amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través d’institucions com IVACE, ha treballat també durant aquest exercici en diversos projectes relacionats amb la digitalització, l’automatització, robotització o la intel·ligència artificial.

A més, la fabricació additiva, les noves pautes i tendències dels consumidors infantils o la gamificació vinculada amb la salut i els col·lectius vulnerables han estat altres de les línies principals en la innovació de l’institut tecnològic i de les empreses associades.

El president d’AIJU, Pablo Cañizares, ha destacat, després de la presentació de la Memòria Anual 2022, els nombrosos projectes desenvolupats, al llarg de l’exercici, així com l’esforç i la inversió realitzat en la modernització de les infraestructures i maquinària del Centre Tecnològic, especialment a l’àrea de fabricació additiva i el Toy Lab.

“El 2022 hem focalitzat molts projectes de R+D+I a la sostenibilitat i totes les fases del cicle de vida dels productes. És evident que els nostres sectors de producte infantil, i especialment les empreses de transformació de plàstics, estan molt preocupades per aquest vector tecnològic i social”, ha indicat Pablo Cañizares.

Serveis a empreses

Pel que fa a serveis tecnològics, el 2022, AIJU va realitzar 36.377 serveis tecnològics a 1.713 empreses clients. La majoria aquests serveis van ser: 21.040 anàlisis químiques; 12.110 anàlisis físiques; 2.548 serveis de materials i processos i 183 serveis dorganització, gestió de producte i desenvolupament sostenible.
Durant aquest període, AIJU va obtenir un total de 8,7 milions d’euros d’ingressos, fonamentalment d’incentius de R+D i serveis R+D a empreses.

Així mateix, la formació és una prioritat permanent a AIJU i, per això, l’institut treballa des de fa anys, amb una eina d’avaluació de l’exercici que permet detectar i cobrir les necessitats formatives de manera personalitzada. En aquest àmbit, durant l’any 2022, s’han dut a terme un total de 170 accions formatives, repartides en més de 4.826 hores lectives i en què han participat 215 empreses i més de 1.495 persones, majoritàriament tècnics i empleats qualificats.

“Aquest any i en base a la metodologia SROI – Retorn Social de la Inversió- s’ha calculat que per cada 1€ invertit per AIJU, les empreses i les administracions públiques, s’ha obtingut un retorn social de 11,82€. Aquest indicador cada vegada tindrà més importància en l’aprovació de projectes d’innovació europeus, nacionals i regionals, que permeten anticipar-se a les necessitats de les empreses”, ha destacat el president d’AIJU.

Projectes destacats

Entre els projectes destacats a l’exercici 2022, la memòria d’AIJU recull el projecte SIMDAT4.0, centrat en el desenvolupament de sistemes de digitalització industrial basats en simulació i adquisició de dades per a l’abaratiment de costos en els processos de fabricació, o el projecte DLT4AITOYS l’objectiu del qual és el desenvolupament d’un passaport digital per a joguets intel·ligents que evitarà la falsificació i en facilitarà el reciclatge.

A més, altres projectes recollits a la memòria estan relacionats amb l’àmbit de la salut com, per exemple, el projecte GLIO-IA, en el qual es treballa en el desenvolupament d’una plataforma integral i intel·ligent per a la medicina de precisió aplicada a tumors cerebrals, mitjançant tecnologies de fabricació additiva o una plataforma de connexió social a través de programes de mentoring i de jocs socials per a la promoció de la capacitació i l’apoderament de la gent gran, a través del projecte MENTOR.

Compromís mediambiental i aposta per la sostenibilitat

AIJU millora el seu comportament ambiental avalat pel sistema de Gestió Ambiental, segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 i continua assessorant les empreses en els seus objectius destinats a l’optimització de l’ús dels recursos, l’autosuficiència energètica a través d’energia fotovoltaica o la gestió de recursos perillosos per al medi ambient.

A més, l’Institut Tecnològic continua amb la tasca de conscienciació i sensibilització mediambiental del teixit industrial mitjançant el desenvolupament de projectes de R+D+I europeus, a més d’altres projectes vinculats a l’economia circular i el desenvolupament de materials més sostenibles.

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Actualment, AIJU compta amb el Pla d’Igualtat 2021-2025, visat per la Generalitat Valenciana, el qual conté actuacions que afavoreixen la igualtat entre homes i dones en diverses àrees com l’accés a l’ocupació, la conciliació, la classificació professional, la promoció i formació, retribucions, salut laboral i comunicació i llenguatge no sexista.

Així mateix, l’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci compta amb un Pla de conciliació de la vida laboral i familiar on es recullen una sèrie de mesures relacionades amb la flexibilitat horària o els beneficis socials.

Cal destacar que l’equip humà d’AIJU està compost per 123 professionals, dels quals 15 són doctors (40% homes i 60% dones), 47 titulats superiors (54% homes i 46% dones), 15 titulats mitjans (73 % hòmens i 27% dones) i 46 auxiliars (30% homes i 70% dones).