Home Alcoi Alcoi destina 18.000 euros a subvencionar la rehabilitació d’elements ornamentals interiors en...

Alcoi destina 18.000 euros a subvencionar la rehabilitació d’elements ornamentals interiors en edificis protegits del Centre

0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat les bases de la convocatòria de 2023 per a concedir subvencions destinades a la rehabilitació d’elements fixos ornamentals amb valor historicoartístic situats en interiors o jardins d’immobles privats situats en el Centre de la ciutat. Aquests edificis han d’estar catalogats en el PGOU o inclosos en el seu Catàleg de Béns i Espais Protegits.

La dotació d’aquesta línia d’ajudes creix aquest exercici i passa dels 12.000 euros reservats en 2022 fins als 18.000 euros de la present convocatòria. Seran objecte de subvenció totes aquelles actuacions el pressupost protegit de les quals superen els 1.000 euros. L’import màxim de l’ajuda a la rehabilitació d’elements serà del 75% del pressupost, fins a un màxim de 6.000 euros.

Segons s’exposa en les bases, els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats beneficiats amb aquesta subvenció, hauran de facilitar la visita pública d’aquests, almenys, durant quatre dies al mes, durant cinc anys a partir de la data de la concessió de l’ajuda. Aquestes visites seran en dies i horaris predeterminats, que es faran públics amb la difusió adequada a través de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alcoi, al càrrec del qual estarà la seua organització i el control. En tot cas, aquestes visites es realitzaran garantint degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

Els interessats disposaran fins al 15 d’octubre per a la presentació de sol·licituds i comptaran amb un termini complementari de deu dies per a esmenar o complementar la documentació requerida. Cal subratllar que, amb caràcter retroactiu, podran ser incloses totes les actuacions realitzades des del passat 1 de gener de 2022 i que complisquen amb els requisits de la convocatòria.

Segons apunta l’edil de Patrimoni Històric, Ignacio Trelis, «Alcoi té la sort de comptar amb elements de gran valor històric i som conscients que mantindre’ls i recuperar-los requereix d’una intervenció especialitzada i artesanal, que comporta un increment del cost de la reparació, a vegades, fora de l’abast dels propietaris». Per això, considerem que aquestes subvencions són idònies per a ajudar a conservar el patrimoni, al mateix temps que donem l’oportunitat de conéixer-lo”.