Home Agres Aquesta matinada canvi d’hora i de normes a la Comunitat Valenciana

Aquesta matinada canvi d’hora i de normes a la Comunitat Valenciana

0
SHARE

Aquesta nit és nit de canvis, i es que a banda del canvi d’hora a les 03:00h, tal com publica el dia de hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, esta matinada a les 01:00h entren en vigor les mesures previstes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per tractar d’aturar l’expansió de la COVID19 a la Comunitat.

Estes mesures estan encaminades al control d’una major expansió del virus a la nostra regió, sobretot en situacions de tipus social i oci nocturn.

La mesura de la qual més s’està parlant és el “toc de queda” nocturn entre les 00:00h i les 06:00h de la matinada, pero entraran també en marxa moltes altres que transcrivim literalment del DOGV:

1. Mesures relatives a la circulació de persones
1.1. Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d’ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:
– Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.
– Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.
– Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició de productes farmacèutics.
– Assistència i cura a persones majors, persones menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.
– Causa de força major o situació de necessitat.
1.2. Per a la realització de les activitats excepcionades en l’apartat anterior, es permetrà:
– La circulació de vehicles particulars, taxis i qualsevol altre vehicle de servei públic que circule per les vies per a trasllat de les activitats excepcionades o per al proveïment de carburant en gasolineres o esta- cions de serveis.
– La circulació de vehicles per al proveïment i subministrament d’activitats econòmiques, que per la seua naturalesa, hagen d’efectu- ar-se en horari nocturn.
– I la circulació del personal i vehicles encarregats de la neteja de la via pública, i recollida de residus urbans.
1.3. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
2. Mesures en reunions de caràcter familiar i social
2.1. La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesu- res establides en l’Acord de 19 de juny.
2.2. Es recomana que les activitats d’interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.
2.3. Es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.
2.4. Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.
3. Mesures relatives a jardins i zones d’esplai a l’aire lliure
Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.
4. Mesures relatives als establiments d’hostaleria i restauració
4.1. El consum serà sempre assegut en taula tant a l’interior com a les terrasses.
4.2. En les taules o agrupacions de taules, tant a l’interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.
4.3. Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.
4.4. L’horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.
4.5. L’ús de la màscara serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.
4.6. Es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.
5. Mesures relatives a la venda d’alcohol
5.1. Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària com- presa entre les 22.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà, de tota mena d’establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d’hostaleria i restauració que es regirà pel que s’estableix en el punt anterior.
5.2. Així mateix es prohibeix el consum absolut d’alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els establiments d’hostaleria i restauració.

Per la seua banda l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, els regidors de Seguretat i Protecció Civil, Raül Llopis i Jordi Silvestre, han mantingut una reunió aquest migdia amb responsables de la Policia Local, Cos Nacional de Policia, Protecció Civil i serveis municipals, amb la finalitat d’abordar les noves mesures i la seua implantació a Alcoi.

Ací la declaració institucional que el president Ximo Puig ha fet amb motiu de la situació i de les noves mesures.