Home Alcoi Avanzar detecta obres d’accessibilitat fora de la normativa al CADA i el...

Avanzar detecta obres d’accessibilitat fora de la normativa al CADA i el carrer Sant Francesc d’Alcoi i demana rectificacions

0
SHARE

Des que es va reinaugurar el CADA, Avanzar ha estat informant sobre els problemes  d’accessibilitat que presenta l’entorn i accessos a l’edifici: voreres estretes inferiors a 1m; absència de rampes i passos de vianants; absència de passamans en escales d’accés des del carrer; l’entrada principal amb rigola (canaló) i sense rampa. Uns condicionants i barreres que dificulten i exclouen a les persones amb mobilitat reduïda del dret a la cultura, especialment a les que utilitzen cadires de rodes, que per a arribar han circular per la calçada, al costat dels cotxes, per la inaccessibilitat de les voreres.

El mes de juny passat, es van realitzar unes obres en l’entrada principal per a -suposadament- millorar l’accessibilitat, una actuació puntual que esperàvem que contribuïra a facilitar l’accés. Però que finalitzades les obres -denuncien des d’Avanzar Alcoi- lluny de millorar l’accessibilitat, “l’havien complicada creant un entorn de risc en mantindre el rastell en l’entrada, situant una estreta rampa de només 80cm amb un pendent del 14%, que com vam poder comprovar, afavoreix risc de bolcat a les cadires de rodes”.

Davant d’aquesta situació, i per a contrastar opinions, Avanzar va sol·licitar un informe tècnic al departament d’accessibilitat de COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat Física i Organica), en el qual s’afirma que: “la solució adoptada, a part de no complir la normativa d’accessibilitat -amplària voreres, pendents longitudinals i transversals en el recorregut- resulta, a més de discriminatòria per a les persones amb discapacitat i perillosa, per no separar adequadament l’itinerari vehicular del per als vianants”.

Així mateix conclou què: “també existeix un problema en quant a l’entorn urbanitzat, ja
que l’amplària de les voreres és clarament insuficient, amb el que no sols és perillós l’accés a l’edifici, sinó la circulació pel perímetre d’aquest. De poc serveix que l’accés siga accessible si per a arribar fins ell, cal exposar-se al perill de circular per una vorera tan estreta o haver de baixar a la calçada perquè no cap la cadira de rodes”

Per tant la solució adoptada resulta incomprensible ja que, a mes de no complir la normativa d’accessibilitat, per a utilitzar la rampa, es fa obligatori situar-se en la mateixa calçada per encarar la rampa, amb el perill que comporta realitzar les maniobres juntament amb els vehiclesque transiten.

Irregularitats al Carrer Sant Francesc

En quant al Carrer Sant Francesc, “hem comprovat que les reixetes de recollida d’aigües pluvials no compleixen la legislació vigent i ofereixen un risc de caiguda per a les persones amb carros de xiquets, de compra o amb mobilitat reduïda, que fan servir caminadors o cadires de rodes”.

“Cal tindre en compte -continua el comunicat- que és un carrer estret considerat peatonal, en que els ciutadans tendeixen a circular pel centre, justament on estan situades les reixetes amb les obertures que superen les dimensions permeses, i que a més estan orientades indegudament en el sentit de la marxa, amb el que les rodes dels carros i cadires de rodes o caminadors, es poden introduir amb facilitat en aquestes, amb el risc de caigudes o accidents amb greus conseqüències.

Finalment des d’Avanzar “considerem molt preocupant la situació que s’ha creat amb unes
obres tècnicament mal dissenyades, perilloses i il·legals al no complir les preceptives normes d’accessibilitat. Des del col·lectiu tenim seriosos dubtes sobre el control i seguiment que s’ha fet de les obres, així com de la formació tècnica -en matèria d’accessibilitat- dels tècnics municipals responsables, així com de la poca consideració en els responsables politics implicats de l’accessibilitat com a factor d’igualtat i integració”.

Per tant i amb la finalitat d’evitar possibles accidents, el col·lectiu exigeix que amb caràcter
d’urgència es rectifiquen les obres esmentades, garantint la seguretat i el compliment de les obligatòries normatives d’accessibilitat.