Home Castalla Castalla aprova el Pla Local de Gestió de Residus del municipi

Castalla aprova el Pla Local de Gestió de Residus del municipi

442
0
SHARE
Planol aeri de Catalla l Imatge d'Arxiu
Planol aeri de Catalla l Imatge d'Arxiu

L’Ajuntament de Castalla ha aprovat el nou Pla Local de Gestió de Residus. El document aborda la prevenció i gestió de les distintes fracciones que componen els residus domèstics. Així mateix, el pla compta amb una vigència indefinida des del moment de la seua publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP).

La implantació del pla repercutirà en la millora mediambiental de la ciutat, que es convertirà en més sostenible, així com en la recuperació més gran de recursos continguts en els residus domèstics.

L’alcalde de la localitat, Antonio Bernabeu, l’ha destacat com “un mapa rector per a guiar a la nostra localitat en la gestió de residus”. Segons ha declarat l’alcalde, “a partir d’un diagnòstic de la situació, s’estableixen les línies d’actuació a desenvolupar en matèria ciutadana, en la contractació administrativa i en l’actuació del Consistori a més d’ una millor gestió econòmica i financera del servei des de l’Ajuntament”.

El propòsit del pla

El document realitza un diagnòstic de la situació actual de la recollida de residus domèstics a Castalla, buscant determinar el grau de compliment dels objectius i les circumstàncies pròpies del municipi per a establir les possibles alternatives. La finalitat del diagnòstic és optimitzar la gestió de residus del municipi. Així, cobren gran importància en la composició global dels residus urbans fraccions com els envasos, el vidre, el paper i el cartó, els bioresidus i els voluminosos, entre altres.

Per a això, el municipi ha de acomplir actuacions de recollida selectiva que reduïsquen les quantitats destinades a la planta de tractament de residus domèstics. En aquesta línia, les possibilitats de millora i optimització del servei passen per la prevenció en la generació i el desenvolupament de la recollida selectiva de residus.

A més, el pla també planteja la incorporació de tres educadors ambientals per a fer un seguiment d’aquest, informar a la ciutadania, potenciar el consum responsable i monitorar el servei de recollida.

En la seua redacció, el pla pren en consideració la diversitat en la distribució de la població i les particularitats pròpies de Castalla. En aquest cas, una zona urbana que es combina amb zones més rurals i amb menor densitat de població, que inclou a les pedanies i a les zones turístiques residencials.