Home Cocentaina Cocentaina es prepara davant els incendis forestals.

Cocentaina es prepara davant els incendis forestals.

0
SHARE

L’Ajuntament de Cocentaina, posa en marxa la primera revisió del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, en què també revisarà el Pla de Cremes i redactarà el Pla d’Actuació front al risc d’incendis forestals. Destaquem que el terme de Cocentaina, s’emmarca en l’entorn de la Serra de Mariola, i el Riu Serpis, sent més del 50% de la seva superfície terrenys forestals que alberguen paratges d’especial singularitat com la Penya Banya , Santa Bàrbara, Sant Cristofol o el mateix Montcabrer, cim de la serra de Mariola i pel que és fonamental la seva protecció davant els incendis.
La Conselleria, va aprovar el primer pla de prevenció d’incendis en l’any 2014, del qual s’han complert ja 5 anys. Durant aquest primer període, l’ajuntament ha realitzat actuacions per protegir espais rellevants com són els espais recreatius de Santa Barbara i Sant Cristòfol, i d’altra banda, s’han dut accions per a la millor defensa dels espais d’interfície, per exemple a la zona de la Boronà.
Alhora, les accions de difusió, prevenció de causes i divulgació, han estat continuades, fins i tot s’ha editat un fulletó amb recomanacions per evitar incendis. Durant 2019 s’ha consolidat un grup de voluntaris que realitzen vigilància en el terme municipal.
Per tant, després de l’estiu cal planificar nous treballs i actuacions i per tant l’ajuntament ha posat en marxa la revisió del Pla de Prevenció d’Incendis per a incorporar noves accions que permetin reduir el nombre d’incendis iniciats i la superfície afectada al municipi, així com reduir el risc sobre les persones i els seus béns. D’altra banda, el pla de cremes s’adaptarà a la normativa actual, per minoritzar el risc derivat de l’ús del foc.
Com a novetat, l’ajuntament redactarà el Pla d’Actuació enfront del risc d’incendis forestals, mitjançant el qual es pretenen preveure l’estructura organitzativa i operativitat en cas d’incendi, determinar els elements de major vulnerabilitat i delimitar les àrees segons els possibles requeriments d’intervenció.
D’altra banda es desenvoluparà un catàleg de mitjans i recursos disponibles al municipi i es farà especial èmfasi en les zones d’interfície (Gormaig, borona, Estació Nord, etc. amb la finalitat de definir procediments i formes d’actuació específics juntament amb els veïns i residents en aquestes zones.