Home Cocentaina Cocentaina finalitza la demolició de 3 vivendes al carrer Sant Josep.

Cocentaina finalitza la demolició de 3 vivendes al carrer Sant Josep.

0
SHARE

Des del passat mes de febrer s’han estan duent a terme les tasques de demolició de tres habitatges al carrer Sant Josep. Com ja es preveia el treball d’enderroc ha estat complicat per la perillositat de la situació en què s’encontraven els edificis, ja que la demolició s’ha realitzat des de la part davantera cap a la part darrera de les vivendes, on es va produir el col·lapse de les mateixes a causa de les fortes pluges que vam patir al mes de gener, situació a la qual es va afegir la dificultat que comportava l’acopi d’enderrocs i el seu posterior transport, a causa de la difícil accessibilitat que hi ha al nucli històric de la població.
El passat divendres 27 de març va finalitzar l’enderrocament, de forma que s’ha evitat qualsevol risc de caiguda d’enderrocs, tant per a la via pública com per als habitatges confrontats, que van estar desallotjats per tal de preservar la integritat física dels veïns que podien veure’s afectats.
A la major brevetat possible s’iniciarà la següent fase de treball que consistirà en l’adequació del solar i la protecció de les parets mitgeres de les vivendes veïnes, a les que se’ls donarà un acabat de façana amb doble barandat de forma que les condicions de salubritat siguen les adequades per als veïns i que les dites vivendes confrontades queden protegides evitant qualsevol deteriorament que puga ser causat per les inclemències de l’oratge en un futur.