Home Alcoià Diputació destina 400.000 euros a promocionar el valencià mitjançant accions culturals

Diputació destina 400.000 euros a promocionar el valencià mitjançant accions culturals

0
SHARE

La Diputació d’Alacant invertirà 400.000 euros per promocionar la llengua i les tradicions valencianes a través de diverses disciplines com el teatre, la literatura o la música, que serveixen com a instrument per arribar a tots els públics.

Les activitats subvencionables seran les directament realitzades per al foment de la llengua i la cultura popular tradicional valenciana, tals com les actuacions musicals i escèniques, els correfocs, trobades, festivals, certàmens, fires, concursos, homenatges, exposicions, congressos, simposis, així com l’adquisició, el disseny, la maquetació, l’edició, la impressió i la reproducció de llibres i revistes, CD, DVD o qualsevol altre tipus de publicació o material audiovisual, en paper o digital.

Prioritat per a localitats en risc de despoblament

El percentatge de les ajudes destinades a ajuntaments de la província tindrà en compte el nombre d’habitants de cada municipi sol·licitant. A més, la quantia no podrà superar els 2.000 euros, excepte en el cas de les localitats en risc de despoblament, en què aquesta quantitat es veurà incrementada en un 50%, sempre sense superar l’import del pressupost presentat.

La vicepresidenta i Diputada de Cultura, Julia Parra, ha assenyalat que “amb aquesta nova convocatòria per al foment del desenvolupament d´activitats que promoguin l’ús del valencià i la pervivència de les nostres tradicions més arrelades complim a més el nostre compromís d’afavorir els municipis en risc de despoblació, que realment necessiten un suport més gran”.

Els ajuntaments interessats hauran de presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.