Home Destacats Diputació dota amb més de 127.000 euros les ajudes a les pimes...

Diputació dota amb més de 127.000 euros les ajudes a les pimes d’Ibi afectades per la pandèmia

0
SHARE

L’Ajuntament d’Ibi ha rebut de la Diputació d’Alacant una ajuda de 127.472 €, que arriben amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic que la Covid19 està suposant a nivell econòmic a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals de la localitat. Per accedir a les ajudes, les empreses han de tenir el domicili fiscal a Ibi i haver vist reduït la mitjana mensual de facturació, al menys en un 25% respecte a la mitjana mensual facturat en 2019, des l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021 o l’últim dia de l’termini de presentació de la sol·licitud d’aquesta subvenció, el termini s’obre el dilluns 14 de juny fins al 5 de juliol.

A més d’ajudar a mitigar les greus conseqüències econòmiques que la pandèmia suposa per a l’economia, la Diputació -afirmen des de l’Ajuntament d’Ibi- “contribueix així al sosteniment de l’activitat econòmica i l’ocupació a la localitat”. Aquesta ajuda econòmica pot ajudar a les empreses a sufragar despeses corrents com la quota d’autònoms, el lloguer mensual de el local, les despeses de consultoria i assessoria, les despeses de contracte de subministrament, els de servei de telefonia i internet, despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat de el local, despeses de manteniment d’equips, despeses d’interessos de préstec d’adquisició de local de negoci i les primes d’assegurances de el local, així com el lloguer de vehicles comercials.

Per a totes les sol·licituds, la quantia màxima subvencionable serà de fins a 1.000 €, prorrogant el crèdit entre els beneficiaris de la subvenció. Un cop resoltes totes les sol·licituds, si queda crèdit pressupostari, l’import sobrant es repartirà entre totes les sol·licituds presentades fins a un màxim de 3.000 €.