Home Destacats El Consell estén a tots els sectors les ajudes directes a autònoms...

El Consell estén a tots els sectors les ajudes directes a autònoms i amplia el termini de sol·licituds fins al 29 de juliol

0
SHARE
Pol·ligon Industrial L'Alfaç d'Ibi l Imatge d'arxiu
Pol·ligon Industrial L'Alfaç d'Ibi l Imatge d'arxiu

El Consell ha aprovat una modificació del decret de bases reguladores que regula els ajuts directes de 300 euros a treballadores i treballadors autònoms, ampliant a totes les persones d’aquest grup la possibilitat d’acollir-se a les subvencions i prorrogant el termini de sol·licitud de les mateixes fins al 29 de juliol.

Per optar a les ajudes s’haurà d’estar inscrit en qualsevol dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), tenir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, acreditar mitjançant una declaració responsable que s’han vist afectades econòmicament per l’increment dels costos energètics i estar donades d’alta al Règim Especial d’Autònoms des del 24 de febrer de 2022, prèvia convocatòria al DOGV.

Tràmits de presentació

Les sol·licituds ja presentades en el termini inicial són vàlides i produeixen efectes, sense que cal remetre-les. Mentre que la presentació de noves sol·licituds es realitzarà a través de dos tràmits per facilitar-ne la gestió. El primer serà el de la sol·licitud de cita prèvia, que s’iniciarà a les 00 hores del dissabte 23 de juliol del 2022 i finalitzarà a les 23:59 hores del divendres el 29 de juliol del 2022.

Aquest tràmit no requereix signatura electrònica, únicament servirà per a indicar una data i franja horària concreta en què podran accedir al procediment telemàtic. En aquesta fase només caldrà introduir la identificació fiscal, un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per presentar la sol·licitud.

En el segon tràmit de la sol·licitud, en què es gestionarà la concessió, sí que serà necessària la signatura electrònica i només estarà accessible per als interessats dins del termini assignat a la fase de cita prèvia. No obstant això, totes les persones interessades tindran a la vostra disposició al web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic la informació sobre la convocatòria, els documents requerits i un accés directe a la seu electrònica per formular la sol·licitud.