Home Foia de Castalla El departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ibi realitza 57 atencions a dones o...

El departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ibi realitza 57 atencions a dones o als familiars durant 2018 – 14 de febrer 2019

0
SHARE

L’agent d’igualtat de l’Ajuntament d’Ibi va iniciar el seu treball el 3 de juliol de 2017, a través de la “Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat”. Aquesta xarxa es crea amb l’objectiu de fomentar la promoció i integrar el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques municipals, de conformitat al que disposa l’article 1 de la Llei 9/2003 de la Generalitat Valenciana per a la igualtat de dones i homes .

Les funcions que realitzen les agents d’igualtat s’engloben en diferents àrees: incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, informació i assessorament a les dones, violència de gènere, i plans d’igualtat d’empreses de la Comunitat Valenciana.

Dins de la incorporació de la perspectiva de gènere en polítiques públiques municipals s’han realitzat, durant el 2018, un total de 65 reunions de coordinació interna, interdepartamental, interinstitucional i amb diferents agents socials, entre els quals es troben els serveis socials municipals, UPCCA , Urbanisme, Educació, Joventut, Policia Local i associacions locals, entre d’altres.

Cal destacar en aquest punt, dins dels tallers, xerrades, ponències i campanyes que s’han realitzat, la presentació de l’exposició urbana permanent “Dones d’Ibi”. La mostra reflecteix la contribució de les dones al desenvolupament sociocultural i econòmic d’Ibi i està inclosa dins el programa Creative Spirits del programa europeu “Urbact III” dut a terme en col·laboració amb Urbanisme, Arxiu Històric i Turisme.

Aquest projecte, que ha englobat moltes activitats de difusió tant per a la ciutadania en general com per als centres escolars, també inclou la creació d’una plataforma virtual, “Dones d’Ibi”, i moltes altres accions divulgatives que, des de l’inici del seu camí i a data de 31 de desembre de 2018, ha tingut els següents resultats: 988 persones són usuàries actives de la plataforma i 1.020 sessions actives, arribant a 19 països. També s’ha elaborat el Documental: ‘Dones d’Ibi’.

En referència a l’assessorament, atenció i promoció dels drets de la dona, s’han realitzat 57 atencions a dones o familiars d’aquestes. Les principals demandes han tingut a veure amb situacions relacionades amb la violència de gènere, així com amb aspectes jurídics-legals relacionats amb la convivència familiar, separació o divorci. En aquest apartat també s’inclou la commemoració del dia 8 de març amb una participació de 493 persones. Així com el programa de promoció d’hàbits de vida saludable i apoderament de les dones en els tallers han participat 182 persones, 10 d’elles, dones amb diversitat funcional.

Respecte a la violència de gènere, s’han desenvolupat contactes institucionals amb la Cap de la Unitat contra la Violència de Gènere a Alacant i València, així com contactes amb altres entitats com IVASPE, FEMP, CEAR i OAVD, entre d’altres. També s’ha revisat el protocol d’atenció a víctimes de violència de gènere del Departament de Serveis Socials i s’ha iniciat un protocol de coordinació amb la Policia Local.

El Departament de Serveis Socials, en col·laboració amb la Policia Local, ha realitzat accions formatives a professionals sobre intervenció en casos de violència de gènere per a Forces i Cossos de Seguretat en què han participat 47 persones, entre agents de la Policia Local d’Ibi, Castalla, Onil, Cocentaina, agents de la Guàrdia Civil d’Ibi i Cocentaina i representants de tots els grups polítics que conformen la corporació municipal.

A la comunitat educativa, s’han realitzat activitats de prevenció i sensibilització a la comunitat educativa sobre la violència de gènere i altres formes de violència cap a les dones en què han participat 512 alumnes i alumnes de 3r i 4t de l’ESO. S’han realitzat contacontes coeducatius i d’educació afectiu sexual amb alumnat infantil i de 1r i 2n de Primària en què han participat 463 xiquets i xiquetes. Sobre la mateixa temàtica també s’han desenvolupat activitats de sensibilització a equips educatius d’Infantil i Primària que han comptat amb la participació de 58 docents.

En el camp de sensibilització social i prevenció comunitària s’han desenvolupat actuacions diverses que han comptat amb la participació de manera activa de 354 persones. Concretament, s’ha realitzat la coordinació del muntatge i dinamització del Punt Violeta durant les Festes de Moros i Cristians, en coordinació amb Serveis Socials, Joventut i la UPCCA, per a desenvolupar la campanya “Per unes Festes lliures d’abusos”. Les imatges recollides en el photocall d’aquesta campanya, es van utilitzar en la campanya institucional contra la Violència de Gènere, en la qual també, es va programar l’activitat “Teixint xarxes contra la violència de gènere”, en què 40 persones van teixir un gran llaç morat que posteriorment, el dia 25 de novembre, es va penjar a la façana de l’Ajuntament per commemorar tan assenyalat dia.

En darrer punt, l’objectiu dels plans d’igualtat en les empreses és sensibilitzar el teixit empresarial sobre la importància de la promoció de la igualtat en l’organització empresarial. S’han realitzat valoracions i plans d’igualtat per a diverses empreses i entitats de la localitat i d’Alacant, s’han atès trucades telefòniques amb dubtes respecte a aquests plans i s’han difós entre les empreses, a través de la regidoria d’Indústria i Ocupació, amb documents i formularis per informar les empreses interessades en l’elaboració d’un PIO, aprofitant la convocatòria del MSSI d’ajuda per a l’elaboració i implementació de plans d’igualtat en la petita i mitjana empresa.