Home Alcoi El pati de l’Escola Oficial d’Idiomes donarà cabuda al nou pavelló de...

El pati de l’Escola Oficial d’Idiomes donarà cabuda al nou pavelló de gimnàstica artística per a Alcoi

556
0
SHARE
Instal·lacions de l'Escola Oficial d'Idiomes, on es construirà un pavelló destinat a la gimnàstica artística a Alcoi.

Ix la licitació la redacció del projecte i la direcció facultativa. Una vegada s’adjudique, els terminis màxims per a la finalització de la nau estan fixats en 18 mesos.

La materialització de l’obra del pavelló de gimnàstica artística possibilitarà l’obertura d’una nova etapa i l’establiment d’unes bases de cara al futur, ja veu la llum després de la licitació de la redacció del projecte i la direcció facultativa. L’import del contracte és de 54.587,75 euros i el termini per a presentar-se finalitza el dia 22 de juny a les 12 hores.

Cal ressaltar la gran dificultat que hi ha hagut per a trobar una ubicació apta per a aquesta infraestructura tan necessària per a la pràctica d’aquesta disciplina que compta amb un gran nombre d’esportistes a la nostra ciutat. Havia de ser de sòl dotacional i a més complir una sèrie de requisits tècnics molt específics per a poder albergar aquest espai.

La parcel·la en la qual se situarà aquest pavelló és la que ocupa l’edifici de l’antic Col·legi Públic Miguel Hernández, actualment seu de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), en concret el seu pati. La parcel·la està classificada com a sòl urbà i qualificada de dotacional.

El projecte del pavelló de gimnàstica artística pretén atendre les necessitats actuals de la ciutat en la pràctica d’aquesta disciplina i suposarà l’estalvi per a les arques municipals del cost anual del lloguer de naus d’entrenament. A més, podrà acollir competicions a escala nacional.

La duració del contracte de serveis formalitzat per a la redacció de projecte, direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut es preveu, inicialment, en 18 mesos. Quatre mesos i mig seran per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, projectes complementaris d’instal·lacions i programació del control de qualitat. Pel que respecta a la direcció de les obres, direcció de l’execució material, coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i seguiment del control de qualitat, aquesta fase del contracte es considera complementària del contracte d’execució d’obres que s’adjudique sobre la base del projecte que s’aprove.

Obra amb garantia

D’acord amb la Llei de Contractació del Sector Públic, serà llavors quan comence l’execució del corresponent contracte d’obres. El seu termini de duració serà el termini d’execució de les obres, que es preveu de tretze mesos, més el necessari per a la seua liquidació. Finalment cal indicar que hi haurà mig mes per al certificat final i acta de recepció de les obres que estaran subjectes a un termini de garantia de dotze mesos.

“Estem molt contents, veiem el final del túnel i el pavelló de gimnàstica artística serà una realitat. Tal com indica el plec de condicions en 18 mesos haurà d’estar construïda aquesta instal·lació, molt necessària per a la gimnàstica artística d’Alcoi, una demanda de fa moltíssims anys i que permetrà que puguen entrenar a la nostra ciutat totes les disciplines de la gimnàstica artística a la perfecció, amb tota la seguretat i comoditat que mereixen. A més permetrà acollir diferents competicions a escala nacional, la qual cosa com ja sabem no sols beneficia al món de l’esport, sinó que també és bo per a l’economia de tot Alcoi”, ha explicat en Regidor d’Esports, Alberto Belda.