Home Destacats El Pla Tècnic Forestal per al paratge de Torretes d’Ibi comptarà amb...

El Pla Tècnic Forestal per al paratge de Torretes d’Ibi comptarà amb ajudes per part de Medi Ambient

234
0
SHARE

En el marc de el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana, el director general de Medi Natural i Avaluació Ambiental ha resolt l’ajuda de 2.660,68 euros a l’Ajuntament d’Ibi per al desenvolupament de el Pla Tècnic de Gestió Forestal Sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals, en aquest cas, del paratge natural municipal Sant Pasqual-Torretes d’Ibi.

La subvenció rebuda tindrà com a objectiu la redacció d’el Pla Tècnic Forestal de la zona, així com garantir mitjançant la seva aplicació, la sostenibilitat ambiental i econòmica de l’ús i aprofitament dels recursos forestals a les finques situades en el paratge natural indicat. S’estudiaran els recursos, valors naturals i la planificació de l’aprofitament previst.

Aquestes accions s’emmarquen en les següents prioritats de desenvolupament rural: restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i silvicultura i promoure l’eficiència dels recursos, també fomentar el pas d’una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se el canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.