Home Alcoi Elegit el projecte que configurarà el tram central de la nova Via...

Elegit el projecte que configurarà el tram central de la nova Via Parc alcoiana

410
0
SHARE

El primer premi, valorat en 6.050 euros (IVA inclòs) ha sigut atorgat al projecte signat per Santiago Pastor Vila.

L’Ajuntament d’Alcoi ha procedit dijous passat, 3 de juny, a l’obertura de sobres del concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la contractació de la redacció del projecte i la direcció facultativa dels trams centrals de les obres d’urbanització de l’antiga esplanada del ferrocarril Alcoi-Alacant, denominada Via Parc.

De la lectura de l’informe tècnic emés pel jurat, destaca la presència de tres participants que van presentar les seues respectives propostes. D’ella, ha obtingut el primer premi, dotat amb 6.050 euros, i que ha obtingut 68 punts.

D’altra banda, el segon premi, dotat amb 3.630 euros (IVA inclòs) ha sigut atorgat a la proposta valorada amb 50 punts, registrada per la UTE composta per INCIME, Carlos Casanova Ramón, Daniel Simón Dent Murgui, Ciro Manuel Vidal Climent i Ivo Eliseo Vidal Climent.

El tercer accèssit ha quedat desert per unanimitat, al considera el jurat que la tercera proposta presentada i que va obtindre 23 punts no aconseguia la qualitat requerida.

En concret, el jurat ha valorat la millor proposta per a dur a terme la redacció dels projectes i la direcció facultativa dels trams 2,3,4 i 5 de les obres de urbanització de l’antiga esplanada del ferrocarril, compresos entre el carrer La Salle y el Carrer Benimarfull, amb una longitud total de 1.901 m i una superfície total de 66.937m2.

Segons el Regidor d’Urbanisme, Jordi Martínez, “aquesta intervenció no sols aconseguirà connectar la ciutat i atorgar fluïdesa a la mobilitat urbana, sinó que prioritzarà els itineraris ciclopeatonales i el transport públic, incorporant parcs, elements de disseny urbà i espais que permeten el desenvolupament d’activitats d’oci saludables. És, en definitiva, una infraestructura viària a escala de ciutat, que fa compatibles els serveis i espais necessaris per als diferents barris, amb el respecte al medi ambient”.

El pressupost base de licitació de la redacció de projectes i direcció facultativa serà de 240.515,95 euros i l’Ajuntament estima que l’execució dels quatre trams del projecte que es redactarà ascendisca a 7.598.868,19 euros.

Després de l’obertura dels sobres administratius i la comprovació que tota la documentació era correcta, la proposta del jurat ha sigut traslladada a l’òrgan de contractació corresponent perquè atorgue els premis. El següent pas serà realitzar un procediment negociat sense publicitat amb el guanyador.