Home Alcoi Generalitat accepta la cessió d’una parcel·la municipal per a crear un Parc...

Generalitat accepta la cessió d’una parcel·la municipal per a crear un Parc d’Emergències a Alcoi

575
0
SHARE

La Generalitat Valenciana ha acceptat la cessió gratuïta de l’ús d’una parcel·la a Alcoi -realitzada per l’ajuntament d’aquest municipi- per destinar-la al nou Parc d’Emergències a la localitat. En concret, la parcel·la, de 7.200 metres quadrats de superfície, està situada al carrer Filà Verds, i es destinarà a construir un Parc d’Emergències on, entre altres serveis, es podrà ubicar la Unitat de Bombers i Bomberes Forestals.La cessió d’ús saprova per un període de 25 anys.

Així mateix, l’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa. En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l’immoble a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

L’immoble acceptat s’haurà d’incorporar a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic de protecció del medi ambient i adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, a qui corresponen les competències demanials sobre aquest, inclosa la seva administració, defensa i conservació sense perjudici d’una adscripció posterior a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències va proposar el 5 de maig de 2021 l’acceptació de la cessió efectuada per l’Ajuntament d’Alcoi. Així mateix, el 19 de juliol de 2021, el Consistori va rectificar l’acord anterior, respecte al número de finca objecte de la cessió.