Home Alcoi Generalitat aprova el protocol per a protegir als prop de 6.000 funcionaris...

Generalitat aprova el protocol per a protegir als prop de 6.000 funcionaris de Justícia a la Comunitat Valenciana

298
0
SHARE

La Direcció General de Modernització de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha aprovat el Protocol de Prevenció i Actuació contra l’Assetjament Laboral a l’Administració de Justícia, que està dissenyat per protegir les prop de 6.000 persones que composen el planter dels jutjats de la Comunitat Valenciana.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquesta setmana la resolució signada per la directora general del ram, Àngels Bixquert, per a complir el que recull l’Acord de Legislatura amb els sindicats de 2016 ia les directrius de el Pla d’Igualtat de Justícia de la Generalitat aprovat el 2018.

Així, en el Protocol s’enumeren una sèrie de conductes que seran considerades com a accions d’assetjament moral o psicològic com l’aïllament; l’exclusió per a la realització de la feina; l’encàrrec de tasques que sobrepassen la capacitat d’una persona determinada o que siguin de categoria inferior a la seva qualificació; la negació de la informació o els recursos necessaris per al compliment de la tasca; la humiliació pública o la difusió de comentaris que tracten de ridiculitzar algú pel seu aspecte, condicions físiques, idees, creences o atacs a la seva vida privada.

El Protocol, a més, inclou mesures específiques per lluitar contra l’assetjament sexual tal com estableix la llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. També preveu que seran les Unitats de Resolució de Conflictes (URC), la Inspecció General de Serveis de la Generalitat i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Administració autonòmica les encarregades d’intervenir per a gestionar les situacions conflictives, investigar els fets i proposar les mesures correctores i, arribat el cas, les sancions disciplinàries.