Home Alcoià Labora llança ajudes per a contractar dones aturades i facilitar la conciliació...

Labora llança ajudes per a contractar dones aturades i facilitar la conciliació en el marc ‘Avalem Dones’

275
0
SHARE
Els ajuntaments poden contractar a dones desocupades gràcies a les ajudes del Consell.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les convocatòries del Labora per al foment de l’ocupació dirigides a les dones. Van dirigides a les dones autònomes durant el seu període de baixa per embaràs o per baixa maternal i a les entitats locals perquè realitzen contractacions de dones aturades.

A partir del 9 de març i per un període de deu dies hàbils, les entitats locals podran sol·licitar la seva participació en aquest pla, dotat amb 14 milions d’euros, per poder contractar més de 1.200 dones aturades. Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i s’estima que seran 366 municipis els que participaran en aquest programa.

Una vegada es complete el procés pel qual les entitats locals manifesten el seu interès a accedir a aquestes ajudes es procedirà a realitzar les contractacions, per a les quals és imprescindible que aquestes dones estiguin inscrites com a demandants de feina a Labora. Així mateix, s’han publicat les subvencions dirigides a dones autònomes perquè durant l’embaràs o la baixa maternal -així com en casos d’adopció- obtinguen una subvenció destinada a la contractació d’una persona treballadora que la substituisca.

Labora destina 150.000 euros a aquestes ajudes que es podran sol·licitar en el termini de dos mesos des de la contractació de la persona aturada inscrita a Labora. En cas que la contractació s’haguera realitzat abans de la publicació d’aquestes subvencions, el termini es computarà a partir de l’endemà de la publicació esmentada.

Avalem Dones

Aquestes ajudes al foment de l’ocupació completen el programa Avalem Dones, un pla que també ofereix formació adreçada a dones, a través dels tallers mixtos d’ocupació i formació, que ja estan en marxa i que permeten a dones aturades obtenir una formació alhora que exerceixen una feina. Així mateix, ofereix cursos en competències digitals per a dones o itineraris dinserció.

Segons es constata de manera reiterada en totes les sèries estadístiques que es publiquen, la desocupació afecta especialment les dones. En concret, i segons dades extretes de l’informe elaborat per la Fundació Isonomia per a Labora, la taxa d’ocupació de les dones és 11,1 punts inferior a la dels homes. Respecte de la distribució de l’atur femení, s’observa que és més gran a la franja d’edat d’entre 25 i 34 anys.

Indicadors de desigualtat

Pel que fa a això, s’assenyala que la maternitat o l’assumpció d’obligacions familiars continuen sent els elements clau a l’hora d’explicar les causes que provoquen el manteniment d’aquesta bretxa a l’ocupació. De la mateixa manera, es dóna la circumstància que, tot i que les dones inscrites com a demandants d’ocupació tenen un nivell formatiu més alt que els homes -13% universitàries davant de 9,2%-, una vegada entren en situació d’atur els costa més trobar una feina, sent més de la meitat de les dones aturades de llarga durada -63,7% davant 54,7% aturats de llarga durada-.

A més, el percentatge de dones que estan aturades no reben cap mena de prestació és de més de 7,2 punts superior al dels homes.