Home Alcoi L’Ajuntament d’Alcoi destina 14.000 euros a ajudes per a 20 esportistes no...

L’Ajuntament d’Alcoi destina 14.000 euros a ajudes per a 20 esportistes no professionals

150
0
SHARE

L’Ajuntament d’Alcoi ha portat a terme, un any més la convocatòria que té com a objecte la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques a esportistes de la ciutat no professionals que, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l’activitat esportiva, auguren una projecció immediata o futura per a l’esport. La dotació pressupostària és de 14.000 euros que es destinarà en ajudes a 20 esportistes locals no professionals.

Les ajudes estan dirigides a consolidar la progressió del rendiment de les persones esportistes, i es destinen a sufragar, en tot o en part, les despeses ocasionades per la participació, en la seua modalitat esportiva, en les competicions durant la temporada 2019/2020, que comprenen el període entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020, o bé la temporada que comprenga l’any 2020 complet. L’import mínim de les ajudes és de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros.

“Ha sigut un any complicat per la Covid i moltes modalitats i esportistes no han pogut participar en els campionats, però tot i això, hem volgut reconéixer l’esforç de tots ells i donar les ajudes que són per a persones que porten el nom de la nostra ciutat per tot el territori. No són professionals i han de costejar-se moltes despeses per a poder dur a terme amb èxit el seu esport i en la majoria dels casos compaginar-los amb els seus estudis, per això estem segurs que aquesta concessió els serà molt profitosa per a continuar complint els seus objectius i aconseguir noves metes”, destaca l’edil d’Esports, Miguel Juan Reig.
Ací tenim el llistat d’esportistes:

SOLICITANTE IMPORTE
OVIDI ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) 1.023,54 €
ALEJANDRA GISBERT PERICÁS (ATLETISMO) 1.006,20 €
GAIZKA PORRAS FERREIRO (JUDO) 931,02 €
ANGELS ALCARAZ VALLS (TIRO CON ARCO) 884,76 €
VÍCTOR TUDELA GONZÁLEZ (AJEDREZ) 865,10 €
MARIA GARCÍA ROMERO (GIM. RÍTMICA) 838,50 €
LAURA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) 798,02 €
OLAIA ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) 763,32 €
INES PADILLA ESTEVE (GIMNASIA ART.) 763,32 €
LUCIA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) 728,62 €
ELBA NAVARRO CORBI (GIMNASIA ART.) 728,62 €
RAQUEL PLA RUIZ (PATINAJE ART.) 633,79 €
CLAUDIA BELDA SEGUÍ (GIMNASIA ART.) 630,32 €
DANIELA PICÓ FERNÁNDEZ (GIM. RÍTMICA) 607,19 €
ANGELA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) 578,27 €
LAURA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) 522,76 €
VICENTE JUAN GARCIA BENEITO (ATLETISMO) 503,10 €
FATIMA GUANGMENG LOPEZ VALLS (PATINAJE ART.) 427,92 €
MARTA CRESPO ESCODA (NATACIÓN ARTÍSTICA) 404,79 €
ELENA LLACER ANGULO (GIMNASIA ART.) 360,84 €

Recordem els requisits per obtindre aquestes ajudes:

1. Ser esportista no professional que haja destacat pels seus resultats esportius en competicions oficials d’alt nivell, d’àmbit internacional, nacional o autonòmic. Només es valoraran els expedients d’esportistes nascuts l’any 1986 i anteriors, en el cas que aquests acrediten haver aconseguit resultats esportius a nivell nacional i en categoria absoluta, mai en categoria de veterans.
2. No rebre de cap manera quantia econòmica que es constituïsca com a retribució contractual per la seua activitat esportiva, bé siga del club al qual pertany o d’entitats patrocinadores.
3. No rebre cap ajuda econòmica o subvenció de l’Ajuntament per mitjà de conveni, excepte en aquells casos en què la quantia convinguda siga inferior a 1.000,00 euros.
4. Ser natural d’Alcoi, bé per haver nascut a Alcoi o per ser resident durant un període no inferior a cinc anys.
5. Estar empadronat actualment a Alcoi amb una antiguitat no inferior a 5 anys.
6. Disposar de Llicència federativa en vigor durant la temporada 2019/20 o 2020, tramitada per la federació esportiva de la Comunitat Valenciana o per la federació espanyola corresponent a la seua modalitat esportiva.
7. Haver justificat correctament les subvencions rebudes anteriorment, en el seu cas.
8. No trobar-se en cap de les situacions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 3 de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi (BOP Alacant número 30/01/2015).
9. Estar al corrent de totes les obligacions tributàries o fiscals amb l’Ajuntament d’Alcoi, la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
10. Reunir algun dels criteris tècnics assenyalats en la Base Desena, que són objecte de baremació per a la concessió d’aquestes Ajudes.
11. No podran sol•licitar ajudes individualment aquells/aquelles esportistes que competisquen formant equip.