Home Agricultura L’Ajuntament d’Alcoi porta a terme una reforestació en diversos punts

L’Ajuntament d’Alcoi porta a terme una reforestació en diversos punts

330
0
SHARE

Alcoi aposta per la lluita contra el Canvi Climàtic per l’Agenda 2030 i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible. Així junt amb les diferents apostes per les energies netes, com les instal•lacions fotovoltaiques, mesures d’estalvi energètic, promoció de vehicles híbrids i elèctrics de mobilitat personal, entre d’altres, una altra via de treball ha estat en la repoblació de zones periurbanes per augmentar el nombre d’arbres, les zones verdes i així poder contribuir a la reducció del CO2 i millorar la qualitat de l’aire del nostre entorn.

“Alcoi és una ciutat privilegiada per la superfície verda que tenim al nostre voltant, no obstant això, les zones barrancades de riu que travessen la nostra ciutat, poden servir-nos de corredor verd que alleuja la part construïda. Amb aquestes repoblacions amb espècies autòctones, també estem contribuint a millorar i augmentar la massa forestal i diversitat vegetal per tal de proporcionar recursos i aliment a la fauna de la zona i així preservem i augmentem la biodiversitat animal”, afirma el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Aquesta repoblació-restauració vegetal té com a objectiu principal recuperar una zona degradada amb la creació d’una massa arbrada seminatural tocant al nucli urbà, a l’inici del nou itinerari condicionat per l’Ajuntament, entre Cervantes i la Font del Quinzet. Concretament s’ha actuat en la zona de baix del CCJ i als voltants del Col•legi Santa Ana en la ruta que s’inicia cap a la Font del Quinzet.

Els treballs han consistit en:

• Preparació del terreny amb desbrossament, neteja i retirada de residus i deixalles de diferents tipologies.
• Aclotament amb retroexcavadora en les zones accessibles.
• Aclotament manual en aquelles zones no accessibles.
• Plantació manual, formació de microconca de recepció i col•locació de protector.

Les especies emprades han estat escollides entre les disponibles del Viver de Planta Forestal de la Font Roja pertanyent a la xarxa de vivers de la Generalitat Valenciana. Cal esmentar que tots els plançons emprats presenten genotips de procedència local, és a dir, totes les plantes que s’han utilitzat en la repoblació s’han obtingut de llavors de progenitors autòctons amb la genètica de la zona. Els plançons emprats tenen entre 2 i 3 sabes (2 i 3 temporades de creixement). Aquesta mida és l’òptima perquè els arbres i arbustos emprats arrelen correctament, ja que presenten un sistema radicular en equilibri en la part aèria, que una vegada finalitza l’hivern arrela ràpidament en el terreny.

S’han emprat uns 750 plançons, en una superfície aproximada de 8500 m². El marc de plantació ha sigut al «tresbolillo», amb una separació de 2-3 metres entre plantes.
Les espècies i el nombre, utilitzades han sigut les següents: Celtis australis, Juglans regia, Pistacea lentiscus, Prunus spinosa, Quercus faginea, Quercus ilex, Sorbus torminalis i Taxus baccata.
La formació de la massa arbrada està prevista a mitjà- llarg termini, que és el temps que els plançons necessiten per créixer i establir-se com a vegetació dominant. L’elecció de plançons en lloc de planta de majors dimensions ha estat per diversos motius, en primer lloc s’abarateixen els costos de plantació, a banda dels majors costos que suposaria, no hi ha possibilitat de trobar planta de majors dimensions amb els fenotips locals. També s’elimina la necessitat de sistema de reg., reduint la necessitat de regs posteriors. A més hi ha una major probabilitat d’èxit en l’arrelament i un millor desenvolupament del sistema radicular, cosa que comporta plantes més resistents a l’entorn i amb millor desenvolupament.

També s’ha actuat a la zona de la Fàbrica l’Escaló, on a més a més de restaurar i condicionar la zona, s’han plantat uns 40 plançons, amb tutors, per poder millorar i reforestar aquesta zona propera al riu.
Recordem que amb aquestes accions de reforestació l’Ajuntament està treballant els ODS (els Objectius de Nacions Unides de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030), concretament l’ODS 11 “Ciutats i Comunitats Sostenibles”, l’ODS 13 “Acció pel Clima” i l’ODS 15 “Vida d’ecosistemes terrestres”.