Home Alcoià L’economia alacantina creix durant l’inici de 2024 gràcies a que turisme i...

L’economia alacantina creix durant l’inici de 2024 gràcies a que turisme i construcció pal·lien la caiguda en indústria

0
SHARE
Indicador de l'evolució de l'economia alacantina per trimestres en els darrers anys.

L’Institut d’Estudis Econòmics de la Província d’Alacant (INECA) ha presentat l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de la província d’Alacant  corresponent al primer trimestre del 2024. El president d’INECA, Nacho Amirola, considera que “una visió panoràmica del primer trimestre ens permet valorar les dades en positiu i amb expectatives de millora”.

“Els sectors de turisme i construcció, com ja  va passar el passat trimestre, segueixen destacant juntament amb les bones xifres  d’afiliació i ocupació i les finances. És previsible que al resta de trimestres es mantingua la tendència de creixement i ajude a  la desestacionalització de activitats econòmiques de la província d’Alacant”, ha continuat el mandatari d’INECA.

Amirola  ha explicat que l’afiliació i la desocupació segueixen marcant bon ritme i “tot i que a març puntualment vam ser la sisena província d’Espanya en nombre d’aturats” -hem descendit dos llocs- una cosa que, sense ser espectacular, ens permet pensar que estem a la bona senda.

Tot i això, el president de l’institut ha insistit que “no hem d’oblidar, que encara es troba en situació de desocupació més de 131.000 persones (125.271 aturats al juny, mínim provincial des del gener del 2010) i l’objectiu de tots és reduir aquesta xifra al mínim”.

El màxim responsable d’INECA ha afegit que “no s’hi val una reducció de l’atur a qualsevol preu, perquè aquesta ocupació ha de ser de qualitat i ha de permetre als treballadors desenvolupar el seu projecte de vida sense caure a la precarietat. És per això, que hem de treballar a impulsar activitats d’alt valor afegit que atreguin riquesa i elevin la nostra renda per càpita”.

Atur per davall de la mitjana

Atenent les comarques, el coordinador del Comitè d’Estudis, Quino Palací, s’ha felicitat perquè diverses comarques alacantines han comptabilitzat caigudes de desocupats superiors a la mitjana. Així, la Marina Baixa recull la major reducció anual de la província, amb un descens del 13,4% i 1.485 aturats menys que fa un any.

El descens més gran es registra als serveis, amb una millora de 1.311 persones. Finalitza l’any amb 9.573 aturats, només 118 més aturats que la seva cota mínima que va ser de 9.455 persones al juliol de 2023. Cal destacar que en el darrer any s’ha produït un increment del nombre d’empleats a tots els sectors, menys al de la indústria, on ha perdut prop de 2.000 llocs de treball.

Cal recordar que la renda mitjana dels treballadors de la indústria es mou al voltant dels 20.000 euros, segons les darreres dades de l’Agència Tributària de 2022, i les de les sectors de l’hostaleria i de lleure són al voltant del 60% del sector industrial.

Retribucions desiguals per sectors

Aquest any com a novetat, INECA ha incorporat l’anàlisi de les bases mitjanes de cotització, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, on es comprova com les diferents activitats econòmiques retribueixen de manera desigual els empleats. Així Francisco Llopis, director d’Estudis d’INECA, ha destacat que els treballadors especialitzats a el sector elèctric a Espanya tenen una base mitjana de 3.692 euros al mes davant de l’hostaleria que és de 1.320 euros mensuals.

Segons la base mitjana de cotització provincial -ja que no existeix la dada per província i activitat- es comprova que la província d’Alacant ocupa el lloc 48 de 52 en base mitjana de cotització, molt allunyat dels nostres autonòmics on València se situa al lloc número 21 i Castelló al 22.

La província manté la seva empenta emprenedora, destacant el sector d’hostaleria i serveis, en detriment del sector industrial, amb totes les repercussions que això comporta. El sector turístic ha enfortit l’economia provincial amb les bones expectatives de desenvolupament i creixement que presenta a tota Espanya, però el grau d’especialització és baix.

Atenent a aquestes dades, el coordinador del Comitè d’Estudis ha afegit que amb les xifres de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), l’hostaleria es troba entre les activitats on augmenten el nombre d’empreses i que, per contra, la indústria manufacturera i el comerç són les activitats que més entitats perden.

El president d’INECA ha emfatitzat que des de l’ens “proposem aprofitar l’empenta del sector turístic i de lleure per atraure talent que generi més valor afegit i millorar la productivitat del sector serveis per equiparar-la al sector industrial. De la mateixa manera, emprar aquesta situació i impulsar la competitivitat i el creixement del sector industrial de la província perquè recuperi la rellevància de períodes anteriors.

Finances i turisme es reforcen

El turisme es continua mantenint com a gran motor de l’economia provincial. Per al Director de Estudis d’Ineca, el creixement del nombre de les empreses del sector, l’augment dels treballadors en activitats relacionades amb l’hostaleria i les bones xifres de les pernoctacions de nacionals i estrangers i les dades de viatgers de l’aeroport en són una mostra més que evident de la tendència del sector és ascendent i tendent a la desestacionalització.

Aprofundint en les pernoctacions hoteleres, Llopis ha indicat que “al turisme nacional la millora anual en el trimestre és del 13,4%, una dada molt positiva. Aquesta xifra ens permet recuperar quota de mercat i passar en un any, del 6,3% a l’actual 6,6%. I en matèria de turisme internacional, l’evolució és clara, amb un increment anual el trimestre del 21,2% davant la millora nacional del 15,2% i la província recupera així quota de mercat i puja el 4% al 5%”.

Pel que fa a les finances, la província d’Alacant al primer trimestre del 2024 registra una important millora en dipòsits i crèdits al sector privat ia les famílies. Llopis ha puntualitzat que el primer trimestre de l’any els dipòsits han sumat 770 milions d’euros -amb un 2,1% d’increment respecte al trimestre anterior- superant el 0,2% del increment nacional. És important constatar que l’augment anual de dipòsits és del 7,2% a nivell provincial, davant del 2,9% a nivell nacional, fet que suposa que la capacitat d’estalvi ha tornat a les llars i empreses de la província.

Pel que fa al crèdit al sector privat i a les famílies, el trimestre presenta una millora trimestral de més 307,3 milions de crèdit addicionals als registrats al desembre, un 1% més per damunt de la dada nacional que recull una minva del 0,5%. Tot i això, en perspectiva anual s’ha produït una nova caiguda del 3,6%. A pesar d’aquestes dades positives, cal destacar que les exportacions segueixen perdent potència.

Pernoctacions turístiques

Llopis ha explicat que les exportacions de la província d’Alacant al primer trimestre del 2024 pugen a un valor de mercat de 1.750,68 milions d’euros, quantitat que comporta una reducció de 200,4 milions menys que en el mateix període del 2023 –en termes percentuals, el descens és del 10,3%- per damunt de la dada nacional que és del 9%.

Alacant recull l’1,87% de les exportacions nacionals en el trimestre, fet que suposa que es va minvant la capacitat exportadora de la província. El resum a aquesta situació ve reflectit a l’indicador INECA, que per a aquest primer trimestre recull un valor de 2,8 punts, millorant el valor del trimestre anterior, i augurant millors valors en els propers trimestres.